Mesajul IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la trecerea în veșnicie a Părintelui Acad. Mircea Păcurariu

Îndoliată și îndurerată familie,

Aflând cu îndurerare de trecerea în veșnicie a vrednicului de pomenire părintele Academician Prof. Dr. Mircea Păcurariu, ierarhii, preoții și credincioșii Eparhiei Aradului sunt alături de membrii întregii familii cu simțămintele de sinceră compasiune.
Pentru Eparhia Aradului, Părintele Profesor și fost Rector al Teologiei sibiene, rămâne în conștiința tuturor fiul devotat al Arhiepiscopiei pentru care a reprezentat o mândrie îndreptățită datorită firii și muncii prestigioase dovedite. Dascăl și om de știință unanim recunoscut, este o pierdere irecuperabilă pentru Biserica Ortodoxă Română în istoria căreia se înscrie cu cinstire veșnică. Lucrările sale vor călăuzi mereu calea ucenicilor în ale științei sacre și îndatoririlor față de Biserica, Țara și Poporul dreptcredincios. Facultatea de Teologie arădeană are privilegiul de a avea între profesorii și studenții ei, discipoli ai eruditului istoric bisericesc care le-a pecetluit o aleasă pregătire în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor.
Nutrind certitudinea răsplătirii sale cerești, rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse peste cei apropiați, darul mângâierii pentru pierderea suferită.
În aceste momente de întristare, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Biruitorul morții şi Domnul vieții, să așeze sufletul robului Său împreună cu drepții, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârșit. Urmând tradiției strămoșești, cu adâncă pietate creștinească zicem cu toții: Dumnezeu să îl ierte și veșnică să-i fie pomenirea din neam în neam!

† TIMOTEI

Arhiepiscop al Aradului