Conferință preoțească în Protopopiatul Sebiș

Joi, 11 martie 2021, a avut loc în Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sebiș, conferința de primăvară a preoților din Protopopiatul Sebiş.
Întrunirea a debutat la orele 9,00 prin săvârșirea Slujbei de Te-deum de către: Pr. Florin Ioan Avram –Parohia Prunișor, Pr. Dan Alexandru Gaiță – Parohia Rădești și Pr. Petru Marius Horga–Parohia Pleșcuța, în prezența celorlalți preoți și a delegaților eparhiali.
În continuare, Preaonoratul Părinte Protopop Beni Ioja, a deschis lucrările conferinței preoțești de primăvară, prin rostirea unui cuvânt de bun venit delegației chiriarhale alcătuite din: Precucernicul Părinte Ic. Stavr. Gheorghe Gligor – vicar eparhial, Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Silviu – Nicolae Faur – Consilier administrativ-bisericesc, Preacucernicul Părinte Arhid. Mircea Proteasa- Consilier economic, Preacucernicul Părinte Teodor Pavel- Consilier de patrimoniu, rugându-i să transmită atât Înalt Preasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului cât și Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul – Episcop vicar, recunoștința și mulțumirea preoțimii Protopopiatului Sebiș pentru purtarea de grijă arătată neîncetat față de parohiile din cuprinsul Protopopiatului Sebiș.
Salutând prezența preoților la lucrările Conferinței de Primăvară, Părintele Protopop a subliniat însemnătatea Anului Omagial 2021, care în conformitate cu hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost declarat: „Anul omagial al pastorației românilor din afara României” şi „Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”, rugând pe Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Gheorghe Gligor – Vicar eparhial, să prezideze lucrările conferinței.
La rândul său, Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Gheorghe Gligor a transmis binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscopul Aradului, a Preasfințitului Părinte Dr. Emilian Crișanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, precum și a întregului Centru Eparhial, exprimând în numele întregii delegații chiriarhale, bucuria de a se găsi în mijlocul preoților din Protopopiatul Sebiș.
În cele ce au urmat, în conformitate cu tematica Anului Omagial 2021, au fost susținute referate de către Pc. Părinți referenți: Pr. Petru Marius Horga – Parohia Pleșcuța¸ Pr. Florin Ioan Avram – Parohia Prunișor, Pr. Cătălin Heler, Parohia Prăjești, Pr. Dan Alexandru Gaiță – Parohia Rădești, Pr. Suciu Flavius- Parohia Rănușa.
Mai apoi, pe lângă discuțiile purtate pe marginea tematicii anului omagial al „pastorației românilor din afara României”, membrii delegației chiriarhale au transmis comunicări în ceea ce privește viața administrativ – bisericească, sub aspect social, bisericesc, patrimonial și economic.
În încheiere, Preaonoratul Părinte Protopop Beni Ioja, a mulțumit delegației chiriarhale, pentru prezență, precum și pentru sfaturile date și comunicările făcute, rugând să transmită ierarhilor arădeni asigurarea că preoții Protopopiatului Sebiș vor rămâne pe mai departe întru ascultare și neîncetată slujire spre folosul Bisericii lui Hristos și a fiilor neamului românesc.

Pr. Herbei Valentin-Nicu