Măsuri pentru prevenirea incendiilor la lăcașurile de cult cu ocazia Sărbătorilor Pascale

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult
cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști, recomandate de Inspectoratul de Situații de Urgență:

  • Privind lăcaşurile de cult:

– Interzicerea desfăşurării slujbelor religioase în lăcaşurile de cult care au amplasate la interior sau la exterior, schele.

– Acolo unde slujbele religioase se desfăşoară în interiorul bisericilor, se vor asigura: menţinerea uşilor de pe căile de acces şi evacuare în poziţie deschisă, îndepărtarea covoarelor/mochetelor şi a mobilierului (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepţia celui folosit de ierarhi, respectiv limitarea accesului credincioşilor, astfel încât să fie respectate inclusiv măsurile de distanţare socială.

– În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn, nu se permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece acestea prezintă un risc foarte mare de incendiu, au uşile de acces/evacuare de dimensiuni mici, ceea ce afectează evacuarea în caz de incendiu.

– Desemnarea, de către ierarhi, a unor persoane responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (ex. stingătoare de incendiu) şi instruirea temeinică a acestora de către slujitorii bisericii.

– Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi evacuării in ordine a lăcaşului de cult în cazul producerii unui incendiu, cu menţionarea faptului că, în cazul evacuării de urgenţă a clădirii, să stingă imediat lumânările şi să utilizeze lanternele din dotarea telefoanelor mobile.

– Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi a mănăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranţii exteriori de incendiu.

– Efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici şi mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de iniţiere a unui incendiu.

  • Privind spatiile de cazare şi colecţiile muzeale:

– Instruirea, de către factorii de conducere şi administratorii aşezămintelor mănăstireşti, a persoanelor cazate în spaţiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate şi privind modul concret de acţionare în situaţia producerii unor evenimente.

– Asigurarea permanentă a supravegherii atente a spaţiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcaşurile de cult, colecţiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară şi atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilităţii de sustragere a unor obiecte de valoare/de cult şi, implicit, de recurgere la tehnica incendierii, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracţiuni.

  • Privind utilizarea lumânărilor şi a focului deschis:

– Instruirea, de către preoti, a participanţilor Ia slujbele religioase de Sfânta Înviere, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii şi, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse in autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze etc.).

– Interzicerea utilizării focului deschis la efectuarea curăţeniei pe terenurile, în curtile lăcaşurilor de cult, precum şi în cimitirele din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activităţi se desfăşoară, cu intensitate ridicată, premergător Sfintelor Sărbători de Paşte.

  • În cazul producerii unui eventual incendiu în lăcaşul de cult:

– Se evacuează toţi enoriaşii din biserică, prin grija şi sub coordonarea preoţilor, utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, inclusiv cele din altar, acolo unde acestea există, o atenţie deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus.

– Concomitent cu evacuarea persoanelor, se asigură prima intervenţie pentru stingerea incendiului, utilizând stingătoarele de incendiu.

– Se vor anunţa de îndată serviciile de urgenţă profesioniste la numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112 şi serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al localității.

Foto credit: arhivă Basilica.ro

https://basilica.ro/masuri-pentru-prevenirea-incendiilor-la-lacasurile-de-cult-cu-ocazia-sarbatorilor-pascale/