Cerc misionar în Parohia Iosășel

În data de 27.06.2021, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat de către preotul Moţ Aurelian Iulian, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Nașterea Domnului” din parohia Iosășel, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au luat parte credincioșii parohiei.

Din sobor au făcut parte: pr. Moț Iulian coordonatorul cercului, pr. Groza Ștefan de la parohia Tălagiu, pr. Bej Florin de la parohia Crocna, pr. Curechean Alin de la parohia Cil, pr. Pasc Darius de la parohia Bonțești, pr. Lușcă Ciprian de la parohia Zimbru, pr. Rocsa Sebastian de la parohia Pescari, pr. Zbârcea Teodor de la parohia Mădrigești, pr. Cristea Silviu de la parohia Gura Văii, pr. Vesa Ioan de la parohia Iosășel și pr. Bele Raul de la parohia Secaș.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca  „Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara Românieiși Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor , preotul Bele Raul de la parohia Secaș a susținut următoarele teme:

  1. Reprezentanţe şi comunităţi ale Patriarhiei Române în străinătate. Înfiinţarea, organizarea şi activitatea pastorală;
  2. Efecte ale migraţiei românilor în străinătate: slăbirea şi chiar distrugerea unităţii familiei; schimbări demografice şi sociale; pierderea identităţii etnice şi/sau confesionale.

În susținerea temei părintele Bele afirma: activităţile principale ale Patriarhiei Române pe plan extern privesc, pe de o parte, cultivarea şi aprofundarea legăturilor sale tradiţionale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar, pe de altă parte, promovarea relaţiilor de cooperare intercreştină.

În acest sens, Patriarhia Română, prin activităţile sale, a susţinut şi a contribuit la întărirea unităţii şi a comuniunii dintre Bisericile Ortodoxe autocefale surori, în lumea de astăzi atât de afectată de secularizare, de migraţie şi dezbinare, precum şi conflicte armate. Biserica Ortodoxă Română a făcut apel în permanenţă la manifestarea coresponsabilităţii şi frăţietăţii ortodoxe, în dialog şi cooperare fraternă.

Patriarhia Română a intensificat lucrarea de mărturisire a credinţei ortodoxe şi, totodată, a reafirmat deschiderea sa spre dialog şi cooperare intercreştină, pentru promovarea, într-o lume din ce în ce mai înstrăinată de Dumnezeu, a valorilor creştine precum familia tradiţională şi educaţia religioasă a tinerilor şi pentru apărarea vieţii şi demnităţii umane.

Legat de efectele migrației în străinătate: una dintre consecințele cu cele mai profunde implicații negative ale migrației românilor este că o mare parte a generației actuale de copii din România crește fără sprijinul de neînlocuit al părinților.Plecarea unuia dintre părinți sau a ambilor, provoacă urme adânci, de neînlocuit în evoluția copiilor care rămân acasă.

La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Vesa Ioan  a mulţumit preoților și celor prezenți pentru participare.

Pr. Moț Aurelian Iulian