Chiriarhul arădean aniversat în Catedrala ctitorită de către Înaltpreasfinția Sa

În Duminica a 6-a după Paști, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de către un sobor de preoți și diaconi în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.

La momentul rânduit, Înaltpreasfinția Sa a rostit cuvântul de învățătură intitulat ,,Vedere sufletească”(pe baza citirilor scripturistice de la Fp. Ap. 16, Ioan 9), prin care credinciosul găsește calea Bisericii călăuzitoare spre Dumnezeu, împlinind îndrumările ei de-a lucra cu ajutorul harului divin, vindecând ranele piedicilor care se întâmplă în viața oricui. Exemple ale dobândirii unei astfel de vederi, din citirile biblice duminicale, sunt concludente, adică a temnicerului din Filipi, care este convertit de Sf. Ap. Pavel și a orbului din naștere, vindecat de Mântuitorul, el însuși devenind unul dintre cei ce-L mărturisesc ca Fiu al lui Dumnezeu. Vederea sa lăuntrică l-a încredințat despre realitate înainte de a dobândi vederea trupească.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Simion Mladin, eclesiarhul catedralei a rostit un emoționant cuvânt de aniversare la adresa Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pe care-l redăm în cele de mai jos:

Ziua de 4 iunie a fiecărui an este prilej de bucurie pentru slujitorii Sfintelor altare şi credincioşii întregii eparhii a Aradului, dar mai ales pentru noi şi frăţiile voastre cei mai apropiaţi fii duhovniceşti ai Ierarhului nostru care-şi serbează aniversarea zilei de naştere.

Anul acesta aniversarea a început alaltăieri la Catedrala Veche cum era firesc pentru ca ierarhul nostru să fie pe scaunul vechii eparhii a Aradului unde și-au înscris numele vrednici înaintaşi de pioasă pomenire; apoi a continuat la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, unde s-a pecetluit valoarea academică a unui volum intitulat ,,Vestire de Praznic”, ce cuprinde 74 scrisori pastorale adresate credincioşilor eparhiei cu ocazia praznicelor Naşterii şi Învierii Domnului, în cei 37 de ani de slujire arhierească la Arad, tipărit în Editura Arhiepiscopiei Aradului.

La aceste momente fiind de faţă, am auzit cuvinte adevărate, frumoase, de cinstire, vrednicie şi aleasă preţuire care vi s-au adresat şi pe care nu le-aş mai repeta, dar, aş dori să reînnoiesc simţămintele clericilor şi credincioşilor Catedralei, pentru care sunteţi un model de înţelepciune, de bunăvoinţă, de generozitate, de blândeţe în misiunea arhierească a Bisericii sau ceia  ce numeşte Sfânta Scriptură ,,blândeţea înţelepciunii” (Iacob 3,13) încât principiile şi comportamentul cultivat de-a lungul vremii, au devenit normative în activitatea pastoral- misionară a preoţimii noastre.

Dovediţi permanent capacitatea de a îmbina armonic dreptatea şi bunătatea, chibzuit, dar niciodată pripit, nelăsând ca dreptatea să devină duritate oarbă iar bunătatea să  decadă în slăbiciunea, de care să profite abuziv, cei care sunt înclinaţi spre delăsare şi dezordine.

Ceea ce aureolează şi eternizează, în mod deosebit activitatea Înaltpreasfinţiei Sale, este ridicarea acestei Catedrale, ca o împlinire a trei veacuri de trudă, dorinţă şi ideal al înaintaşilor ierarhi ai eparhiei arădene, de a avea o catedrală pe măsura rolului şi importanţei acestui oraş în istoria şi cultura poporului român.

După multă chibzuinţă şi cercetare a variantelor propuse de arădenii dornici să aibă o catedrală, Înaltpreasfinția Voastră ați binecuvântat fericitul amplasament, la răscrucea celor patru puncte cardinale de intrare în oraş, sugerând astfel că toate drumurile duc la biserică…

Folosind acest prilej aniversar, mulţumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să fim cu modestie şi demnitate, în apropiata oblăduire şi conlucrare a unuia dintre cei mai vrednici episcopi ai Aradului şi ai Bisericii Ortodoxe Române, de la care am învăţat,,cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului”(I Tim.3,15) şi ne rugăm să dăruiască Înaltpreasfinţiei Voastre şi pe mai departe, ani mulţi cu deplină sănătate, lungă şi rodnică arhipăstorire, să Vă puteți bucura de roadele muncii depuse.

Din partea slujitorilor Catedralei preoţi şi mireni cât şi a dreptcredincioşilor creştini de faţă, Vă rugăm, să primiţi, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop acest mănunchi de tradafiri recoltaţi din parcul Catedralei împreună cu urarea:

Să ne trăiţi întru mulţi, sănătoşi şi fericiţi ani Părinte Arhiepiscop!