Doi ierarhi au participat la sărbătoarea Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, la Paraclisul Facultăţii de Teologie din Arad

În ziua de 13 august prăznuim aducerea moaștelor Sfântului Maxim Mărturisitorul, ocrotitorul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad. Ziua aceasta este așadar socotită și ea ca zi a hramului acestui Paraclis.
Şi în anul acesta, Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost cinstit cu o rânduială deosebită, aşa cum de altfel se cuvine să fie cinstit ocrotitorul unui locaş sfânt de închinare şi rugăciune.
Astfel, în seara de ajun a Prăznuirii Aducerii moaștelor Sf. Maxim, a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie, urmată de Utrenia Sfântului. La Priveghere a participat Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat în curtea aşezământului teologic de către soborul părinţilor profesori slujitori la aces Paraclis. La sfârșitul Vecerniei cu Litie, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei le-a vorbit celor prezenți la slujbă, despre viața și teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, subliniind actualitatea gândirii sale teologice pentru noi și importanța teologiei dezvoltate de el pentru păstrarea unității Bisericii.
Părintele Lect. Univ. Dr. Ștefan Negreanu i-a mulțumit Întâistătătorului Eparhiei noastre pentru faptul că a dat curs invitației de a participa la prăznuirea sfântului ocrotitor al Paraclisului, rugându-l să ne poarte în rugăciunile Înaltpreasfinției Sale. A urmat săvârșirea slujbei Utreniei.
În dimineața zilei prăznuirii Aducerii moaștelor Sfântului Maxim Mărturisitorul a fost săvârșit Acatistul Sfântului, urmat de Sfânta Liturghie, la care au slujit părinții profesori slujitori ai Paraclisului, precum și alți părinți, doctoranzi și absolvenți ai acestei instituții de învățământ teologic. La Sfânta Liturghie de hram a participat din nou Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, aflat în aceste zile în orașul nostru. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei l-a prezentat credincioșilor pe Preasfințitul Părinte Ignatie, rugându-l sa rostească cuvântul de învățătură, mulțumindu-i în același timp pentru bunăvoința de a-l însoți la hramul Paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad.
În cuvântul său de învățătură, Preasfințitul Părinte Ignatie a dezvoltat două idei exprimate în scrierile Sfântului Maxim Mărtursitiorul. Cel dintâi cuvânt citat din Sf. Maxim Mărtursitorul este acela că „păcatul înseamnă proasta folosire a ideilor, căreia îi urmează o proastă întrebuințare a lucrurilor”. Tâlcuind acest cuvânt al Sfântului Maxim, Preafințitul Părinte Episcop Ignatie a arătat că „sunt atâtea vânturi ideologice care vin peste noi. Câtă vreme mentalitatea noastră este deformată, afectată de păcat, viața noastră devine o viață desfigurată, pentru că ideile noastre sunt de foarte multe ori prost folosite … Ori știm cât de greu este să schimbi o mentalitate, și gândurile noastre, care de foarte multe ori sunt proaste. Dacă însă ne silim ca ideile noastre să fie curate și viața noastră va fi una conformă cu ceea ce noi gândim”. Al doilea cuvânt al Sfântului Maxim la care s-a referit Preasfințitul Părinte Ignatie este acela că „prin Botez, noi devenim biserici vii a lui Hristos … și noi trebuie să jertfim pe altarul minții noastre buna mireasmă a rugăciunii, a simțirii și a gândurilor noastre curate”. Tâlcuind acest cuvânt al Sfântului Maxim, Preasfinția Sa a arătat că „noi suntem icoane ale lui Hristos, că Hristos este în fiecare dintre noi și tocmai de aceea trebuie să fim cu luare aminte să ne raportăm la noi înșine și la cei de lângă noi ca la „icoanele lui Hristos”.
Înaintea otpustului Dumnezeieștii Liturghii a fost săvârșită o panihidă de pomenire a ctitorilor Paraclisului Facultății, adormiți în Domnul.
La sfârșitul slujbei, cei doi ierarhi au vizitat șantierul de pictură din Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă.
Mulțumindu-i Sfântului Maxim Mărturisitorul pentru atâtea daruri minunate, îl rugăm să ne ocroteaască cu ajutorul și mijlocirea sa înaintea tronului Preasfintei Treimi, despre care a teologhisit cu atâta pricepere și cu o înaltă înțelegere duhovnicească.

Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu