Programarea conferinţelor preoţeşti de toamnă

Tema conferinţei preoţeşti de toamnă va fi tratată sub genericul:  „Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor” în Patriarhia Română.

La acest protopopiat, Conferinţa semestrială de toamnă va avea loc în data de:

               Arad       –        5     octombrie  2021

               Ineu        –        4     octombrie  2021

               Lipova    –        6     octombrie  2021

               Sebiş       –        8     octombrie  2021 

Conferinţele vor începe de la ora 9:00 şi vor fi prezidate de Chiriarh sau un delegat al acestuia de la Centrul Eparhial.

Tema conferinţei va fi prezentată astfel:

  1. Cinstirea în Biserică a celor adormiți în Domnul: temeiuri scripturistice, patristice și liturgice;
  2. Valoarea liturgică a cimitirele ortodoxe, expresie a credinței, a respectului și a dragostei pe care credincioșii români ortodocși o au față de cei trecuți la Domnul;
  3. Valoarea culturală a cimitirelor ortodoxe și acțiuni durabile pentru protejarea acestora.

Conferinţa va fi precedată de Slujba de Te-Deum, săvârşită în prezenţa tuturor preoţilor din protopopiat. La lucrările conferinţei vor fi convocaţi şi sunt îndatoraţi să participe toţi preoţii şi diaconii din protopopiat, inclusiv preoţii profesori de la Şcolile teologice, preoţii cu activităţi caritative şi preotul militar.