CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA MINIȘEL

Duminica a 11-a după Rusalii, ce ne îndeamnă spre duhovnicească meditare prin Pilda “Datornicului nemilostiv”, a adus în Parohia Minișel, din Protopopiatul Ineu, prilejul de a fi gazda Cercului pastoral-misionar Târnova, coordonat de Pr. Ivănuț Voicu.
S-a săvârșit Sfânta Taină a Maslului de către preoții: Pr. Ivănuț Voicu – Parohia Chier, Pr. Leucuța Marius – Parohia Agrișu-Mare, Pr. Alin Pingică – Parohia Arăneag, Pr. Tudor Robert – Parohia Drauț, Pr. Bun Costel – Parohia Tauț, Pr. Giurgiu Gheorghe  – Parohia Nadăș, Pr. Lucaciu Marius  – Parohia Minișel, Pr. Ivănuț  Valerian-Iulian  – Parohia Iercoșeni, Pr. Dan Pavel – Parohia Șilindia.
Un înălțător cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Dan Pavel, îndemnați fiind atât de textul Sfintei Scripturi, cât și de Sfinții Părinți și de învățătura Sfintei Biserici, de a analiza viața noastră în raport cu chemarea divină de a fi “după chipul și spre asemănarea cu Dumnezeu”. Astfel, deschizându-ne ochii duhovnicești și “văzând ale lui Dumnezeu binefaceri”, să înțelegem și să asumăm “datoria ce mare” pe care ne-o iartă Stăpânul, Bunul Dumnezeu “Cel ce nu ții minte răul, ci cu milă și cu îndurare Te pleci spre cei păcătoși și în neputințe…” și lucrând asemănarea noastră cu Cel ce ne-a zidit, sa aducem prinos de mila, fapte bune, credință și strădanie duhovnicească de a fi mai buni și a ierta din inimă – așa cum ne îndeamnă Mântuitorul în cuvântul Evangheliei.
În încheiere preotul paroh Lucaciu Ionuț Marius a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor pentru osteneala lor și a susținut referatul cu tema: Pomenirea celor adormiți în Domnul – act de credință ortodoxă, mărturie a iubirii față de semeni. Biserica, prin misiunea și lucrarea ei, depășește limitele, sau barierele conceptelor obișnuite despre timp și spațiu, aducând veșnicia într-o clipă, și clipa ducând-o în veșnicie. În Biserică, în duhul rugăciunii, a dragostei față de Dumnezeu și față de semeni, sunt în același timp cei ce-au fost, cei ce sunt și cei ce vor fi. Cei ce-au fost – Drepții Vechiului Testament, Sfinți Apostoli, Maica Domnului, Sfinții Bisericii – prezenți prin învățătură și modelul de viață, prin rugăciunile, prin cântările și slujbele din Biserică. Tot printre cei ce-au fost sunt și înaintașii noștri eroi, ctitori, binefăcători și slujitori ce rămân vii în conștiința unui neam, unei comunități. Nu în ultimul rând, cei ce-au fost sunt și “cei dintr-o rudenie și o seminție cu noi, adormiți întru nădejdea Învierii”. Cei ce suntem – suntem noi, toți cei din “ Biserica luptătoare”, chemați la a da răspuns bun la înfricoșătoare judecată a lui Dumnezeu. Cei ce vor fi – sunt cei pe care îi chemăm în viața noastră ca binecuvântare a lui Dumnezeu, și cărora, nădăjduim de a le lăsa bucuria, lumina și frumusețea credinței și trăirii în Dumnezeu, pe care noi înșine am moștenit-o de la înaintașii noștri. Pornind – fie și numai – de la această axiomă a veșniciei din Biserică, găsim un motiv temeinic (pe lângă cele de natură teologică, liturgică și a pietății și trăirii bisericești) de a aduce jertfă de rugăciune și de milostenie prin pomenirea celor adormiți în Domnul, ca expresie vie a recunoștinței și a dragostei, dar și a nădejdii veșniciei – cei dragi rămânând vii în sufletul și în cugetul nostru – prin Cel ce a înviat din morți, Iisus cel veșnic.
Următoarea întrunire a preoților din Cercul Pastoral-Misionar Târnova va avea loc la data de 12 septembrie la Parohia Dud.
Pr. Lucaciu Ionuț Marius