Preotul paroh din Groșeni alături de elevi la începutul anului școlar 2021-2022

Urmând exemplul Mântuitorului Iisus Hristos, dat prin exemplul vieții Sale, dar și prin învățăturile Sale, de a sluji aproapelui nostru în orice împrejurare a vieții, părintele Radu Sas, de la parohia ortodoxă Groșeni, din cadrul Protopopiatului Ineu, a adus un imbold de bucurie, de încurajare pentru copiii din parohie, la începutul noului an școlar 2021-2022, prin dăruirea de rechizite școlare, necesare desfășurării optime a actului educațional.

Menționez faptul că, activitățile de filantropie în cadrul parohiei Groșeni, sunt prospere, întrucât atât preotul paroh, cât și comunitatea parohială, prin Consiliul parohial și Comitetul parohial, în baza prevederilor Statutului B.O.R. , ale Legii Educației Naționale, precum și a parteneriatului dintre Patriarhia Română și Ministerul Educației, privind învățământul religios,au sprijinit și sprijină în mod necondiționat relațiile spirituale și socio-profesionale dintre Biserică și Școală, ca instituții aflate în slujba oamenilor.
Chiar din momentul venirii la conducerea oficiului parohial pr. Ic. Stavr. Radu Sas, a dezvoltat un proiect de suflet sub numele de „Pregătește și tu, un școlar”, având ca scop educațional cunoașterea lui Dumnezeu și a Sfintei Biserici de către cei care pășesc pe treptele școlii pentru a învăța. S-a avut în vedere deci, însăși porunca Domnului Hristos care a zis: „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este Împărăția Cerurilor”, adică copiii trebuie îndemnați să cunoască calea spre Dumnezeu, spre Biserică, o cale atât de necesară în dezvolarea armonioasă a personalității elevilor, pentru a face față provocărilor societății, căci Iisus Hristos este „Calea, Adevărul și Viața”.
De altfel la nivel de parohie, dar și în contextul promovării credinței creștine în societate, la nivel de comunitate locală s-au întreprins diverse activități de promovare a tinerilor ortodocși, pentru atragerea acestora în activitatea Bisericii de a merge pe calea mântuirii, atât de anevoioasă, raportat la timpul în care trăim, unde adevărul este alterat, păcatul este ridicat la rang de virtute, iar tinerilor le este din ce în ce mai greu să îmbrățișeze o viață virtuoasă pe placul lui Dumnezeu, și în comuniune cu El, cu Maica Domnului, cu Sfinții. Dar, având imboldul dat de Sfântul Apostol Pavel, care adresându-se discipolului său, Timotei, se adresează și tinerilor din ziua de azi, zicându-le „nimeni să nu disprețuiască tinerețile voastre” , precum și pe baza îndemnului Domnului Iisus „…îndrăzniți, Eu am biruit lumea!”, lucrările duhovnicești cu caracter misionar din cadrul parohiei Groșeni își propun să promoveze copiii, tinerii în cadrul societății, într-un mod constructiv bazat pe valorile perene ale poporului român și ale școlii românești, păstrând unitatea de neam și de credință peste veacurile ce urmează.
De la catedra de religie din cadrul Școlii Gimnaziale Groșeni, având în vedere colaborarea foarte bună dintre Biserică și conducerea unității noastre de învățământ, îmi exprim încrederea că activitățile pastoral-misionare desfășurate la nivel local sunt spre folosul duhovnicesc al elevilor și spre slava lui Dumnezeu; totodată doresc ca și pe mai departe Dumnezeu să binecuvinteze generațiile de tineri care vor păși în spațiul educațional, să le lumineze mintea și să le călăuzească pașii spre descoperirea cunoștințelor folositoare sufletului și trupului spre desăvârșire.
Prof. Zau Raul