Trei Ierarhi au târnosit biserica din Drăghia, Protopopiatul Lăpuş  

Duminică, 5 septembrie 2021, când în Biserica Ortodoxă se citeşte pilda datornicului nemilostiv, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a târnosit biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Parohia Drăghia, Protopopiatul Lăpuş, împreună cu Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, şi Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în fruntea unui mare sobor de preoţi şi diaconi.

Primirea cu mare bucurie a celor trei Ierarhi

Este o mare cinste şi onoare ca sfinţirea unei biserici de parohie, cum este cea de la Drăghia, cu doar aproximativ 200 de credincioşi, să fie făcută de trei Iararhi ai Bisericii Ortodoxe Române, membri ai Sfântului Sinod. Este, în acelaşi timp, un mare eveniment al satului, care se întâmplă o dată la câteva sute de ani, având în vedere că resfinţirea bisericii nu se va face prea curând, deoarece tîrnosirea aceasta a fost făcută cu materiale de foarte bună calitate – cărămidă şi granit – a căror durabilitate este de secole.

De aceea, şi primirea de care s-au bucurat cei trei Ierarhi a fost deosebită şi însoţită de foarte multă bucurie, cu buchete de flori, în întâmpinarea lor a venind întregul sat.

Slujba de târnosire

Efectuată după toate regulile Bisericii Ortodoxe, Slujba de târnosire a bisericii din Drăghia a avut o selmnitate aparte, dată de prezenţa celor trei Ierarhi în mijlocul credincioşilor, cu care s-au rugat împreună. Au fost respectate toate regulile unei slujbe de târnosire: ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a lucrărilor din exterior, a picturii interioare, a Catapetesmei, a Sfântului Altar, a Proscomidiarului şi Sfintei Mese, punerea Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici în piciorul Sfintei Mese şi a Documentului de Sfinţire (Hrisovului), introduse în tub de oţel inoxidabil, care nu se degradează, iar acesta aşezat pe pat de nisip foarte uscat, tot pentru a înlătura degradarea lui, aşezarea icoanelor celor patru Sfinţi Evanghelişti în colţurile Sfintei Mese din Sfântul Altar, gravate în granit, ca să aibă durata de existenţă a acestuia, pecetluirea cu ceară topită a acestora, tot ca să nu intre umezeala şi să nu poată lucra nimeni la ele fără a deteriora ceara. Apoi, a fost învemântată Sfânta Masă cu trei rânduri acoperăminte, din care primul rând, cămaşa Sfintei Mese, a fost legată de jur-împrejurul Sfintei Mese cu panglică tricoloră, împreunată sub forma Crucii Sfântului Andrei, iar peste ea aşezate celelalte veşminte.

Acestor operaţiuni li s-au adăugat rugăciunile fierbinţi făcute în afara bisericii, precum şi în interiorul ei, unele în genunchi şi cu lumânări aprinse în mâini.

Cu ocazia târnosirii, ca urmare a lucrărilor exterioare şi interioare efectuate şi a reorganizării Sfântului Altar după noile recomandări ale Sfintei Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a dat bisericii, pe lângă hramul vechi, „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, şi un nou hram – „Sfinţii Martiri Brâncoveni Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi sfetnicul Ianache” a căror dată de prăznuire este 16 august.

Scurt istoric al bisericii

Biserica din Drăghia a fost ridicată în anul 1936, pe vremea preotului Gavril Muste, din contribuţia credincioşilor, ca filie a Parohiei Coroieni, an în care a început şi slujirea în interiorul ei, după montarea iconostasului şi a tâmplăriei. A fost zugrăvită abia în 1955. Între anii 2000-2006 s-au construit casa parohială şi anexele gospodăreşti, iar din anul următor au început ample lucrări de reparaţii: înlocuirea acoperișului, în totalitate, cu tablă de aluminiu; pictarea interiorului; înlocuirea branșamentului electric; înlocuirea iconostasului, a mobilierului și a padimentului; reclădirea Sfintei Mese; înlocuirea veșmintelor și a praporilor; retencuirea exteriorului; placarea cu piatră a fundației; executarea de alei placate cu piatră; drenarea curții bisericii; construirea monumentului eroilor, a Altarului de vară, a lumânărarului, a clădirii sociale „Paisie Arhimandritul”, care include biblioteca și sala pentru agape și ședințe; instalarea centralei termince, care alimentează încălzirea din biserică; ridicarea gardului din fața bisericii, a lemnăriei și a grupurilor sociale.

Pictura bisericii a fost executată de Marius Cioran, iar iconostasul și mobilierul de Viorel Mihiș din localitatea Baba.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Pe o scenă amplasată în curtea bisericii, în continuarea Altarului de Vară, cei trei Ierarhi, împreună cu soborul, au oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, pentru ca toţi credincioşii prezenţi să poată urmări rugăciunile.

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Pantelimon Ilieş de la Mănăstirea Rohia, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Cornel Mihai Gheduţiu, secretar protopopesc, Pr. Ioan Ciceu, proinprotopop al Lăpuşului, Pr. Ion Zubaşcu, paroh al credincioşilor din Drăghia, Protos. Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, Pr. Claudiu Tuns – Coroieni, Pr. Ionuţ Man – Vima Mică, Pr. Cornel Filip – Peteritea,Pr. Florin Florian – Cufoaia, Pr. Viorel Mada – pensionar, fiu al locului, Pr. Radu Man – Baba, Pr. Felician Man – Văleni, Pr. Cristian Peteri – Satu Mare, biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Pr. Cristian Pop – Răzoare, Pr. Alexandru Sima – pensionar, Turda, Pr. Dănuţ Clep – Vima Mare, Pr. Gheorghe Moldovan – Mureş, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş – inspector pentru cetehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar – secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Alexandru Mihai – Episcopia Slatinei şi Arhid. Gheorghe Iulian Lehaci – Arhiepiscopia Aradului.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă au cântat Arhidiaconii Vlad Verdeş, Teodosie Bud şi Lucian Burnar.

Cuvântul de învăţătură

Rostit de Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, cuvântul de învăţătură s-a referit la pericopa evanghelică a duminicii, a datornicului nemilostiv:

„Evanghelia de astăzi este despre iertare, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Sebastian, şi ne arată că trebuie să-L imităm pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos Domnul nostru, Care, Răstignit fiind pe Cruce, nu pentru că I-a vorbit cuiva urât, nu pentru că nu I-a dat bună ziua, nu pentru că L-a bârfit pe la colţuri, pentru că L-au Răstignit pe Cruce, i-a iertat şi S-a rugat Părintelui Său: Părinte, iartă-i că nu ştiu ce fac. Este îndemn Evanghelia de astăzi pentru noi, care ne-am certat cu vecinul, cu prietenii, cu duşmanii, cu oamenii mai de aproape sau mai departe, să facem şi noi aşa cum face şi Dumnezeu cu noi. Cerem lui Dumnezeu să ne ierte greşelile noastre. Cerem iertare de păcatele noastre. Să facem asemenea cu semenii noştri. Să le iertăm şi noi greşelile lor. Stăm cu mâna întinsă la Dumnezeu şi zicem întruna ‹‹Doamne miluieşte››, ‹‹Dă Doamne›› şi celelalte rugăciuni în care cerem sănătate, serviciu, bunăstare în casă, înţelegere în familie, iertare de păcate, pentru că Dumnezeu este bun. Facem şi noi asemenea sau cu o mână stăm întinsă către Dumnezeu şi-I cerem, iar cu cealaltă îl plesnim pe aproapele nostru peste obraz atunci când îi vorbim urât, atunci când îl dispreţuim, atunci când nu-i vorbim deloc, când nu-i dăm bună ziua, când îl târâm prin tribunale pentru nimica toată, iar Hristos şi-a iertat până şi pe ucigaşii Lui.”

În încheierea cuvântului de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Sebastian a îndemnat credincioşii ca să aibă curajul să ierte păcatele aproapelui după modelul Mântuitorului Iisus Hristos Care a iertat semenilor Săi greşeala de a-L omorî prin Răstignire pe Cruce:

„Trebuie să avem acest curaj, să avem această bărbăţie sufletească, ca să rupem din orgoliul nostru, să ne călcăm pe inimă şi să ne prefacem că am uitat că ne-a jignit sau ne-a bârfit, sau ne-a furat, sau ne-a nedreptăţit şi, dacă nu putem să ne cerem iertare în mod expres, să căutăm să intrăm în vorbă, să ne prefacem că a trecut necazul respectiv, pentru că trebuie să merg la Sfânta Împărtăşanie şi acolo nu trebuie să ajung purtând în inimă răutate şi ranchiună asupra celor din jurul meu, pentru că nu ne va ierta Dumnezeu dacă nu vom ierta şi noi din inimă celor care ne greşesc nouă.”

Distincţii

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a ridicat pe Părintele Ion Zubaşcu la rangul de stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce, pe care i-a înmânat-o în mod solemn, preţuind jertfelnicia de a înfrumuseţa această biserică, de a o reface ca nouă şi pentru slujirea necontenită în această parohie timp de peste 20 de ani.

La rândul său, Părintele paroh Ion Zubaşcu a înmânat celor trei Ierarhi câte un engolpion, cîte o Sfântă Cruce (Infinită) şi un buchet cu flori.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a conferit Consiliului Parohial Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”, primarului Gavril Ropan şi Consiliului Local tot Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”, iar diplome omagiale doamnei preotese Maria Livia Radu, binefăcătoare, cântăreţului bisericesc Ioan Sima, precum şi domnilor Dănuţ Dan, Mihai Farcaş, Ioan Butean, Victorel Cosma şi tinerilor creştini ai satului Drăghia – binefăcători.

Sursa:https://www.episcopiammsm.ro