Mesajul de condoleanțe al Arhiepiscopului Timotei al Aradului la trecerea în veșnicie a mamei PS Părinte Emilian Crișanul

Preasfinția Voastră,

Îndoliată familie,

Am aflat cu multă durere vestea trecerii din această viață a mamei Preasfinției Voastre, Tasia Nica, fiică vrednică a Bisericii noastre, ceea ce ne-a marcat profund pe toți cei ce sunt împreună lucrători în cadrul Eparhiei Aradului.

Fiecare creștin are convingerea că prin rosturile membrilor unei familii dobândite în obștea omenească se întrezărește grija părintească ce li s-a purtat pentru o creștere cât mai aleasă, mamelor revenidu-le meritul cu prisosință; iar după ieșirea din această viață amintirea lor se păstrează cu pietate și ca pilduire pentru conduita celor pe care i-a iubit.

Iubită de familia sa și de cei din jur, cea adormită întru Domnul, reprezintă pentru cei care au cunoscut-o un model luminos al mamei creștine, care și-a dedicat întreaga viață familiei sale, având o credință creștină profundă și statornică.

În aceste momente de întristare toți cei care au cinstit-o încearcă a aduce o mângâiere trebuitoare familiei îndurerate, rugând pe Domnul nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să odihnească cu drepții sufletul roabei Sale, în lumina și pacea Împărăției Cerurilor unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, iar familiei îndoliate să-i dăruiască mângâiere și întărire sufletească.

În același timp, la altarul sfintelor lăcașuri, pomenind numele ei de rezonanță pentru ceea ce înseamnă în tâlcuire înviere și nemurire, purtat cu vrednicie în lumea trecătoare spre dobândirea celor netrecătoare, Ierarhul, clerul și credincioșii Arhiepiscopiei Aradului, înalță stăruitoare rugăciune. De asemenea, pentru depășirea încercării prin care trece, exprimă întregii familii sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-i dea iertare și veșnică să-i fie pomenirea din neam în neam!

† TIMOTEI

Arhiepiscopul Aradului