Sfințirea lucrărilor de la Parohia Arad-Micălaca Veche I

Sfințirea bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, în cea de-a 19 duminică după Rusalii, a fost un eveniment binecuvântat pentru Biserica noastră în general, dar în mod special pentru comunitatea credincioșilor din Micălaca, care se adună în această biserică în fiecare duminică și sărbătoare pentru a păstra vie flacăra credinței ortodoxe strămoșești și a spori dragostea față valorile spiritualității și culturii românești.
Sfințirea bisericii are loc poate o dată la câteva decenii, dar, înseamnă în istoria unei parohii un moment sfânt și solemn prin care se aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat și în același timp se cere harul Lui sfințitor ca această lucrare să fie sfințită așa cum sfințim în biserică darurile pe care le aducem la Sfântul Altar. Deci, biserica sfințită este în același timp darul oamenilor adus lui Dumnezeu, dar și darul lui Dumnezeu pentru oameni, deoarece aceasta a devenit prin sfințire Casa Preasfintei Treimi.
Darurile aduse de credincioșii acestei biserici, în ultimii anii, au fost: refacerea picturii (în timp ce preot paroh a fost părintele Pavel Goldiș), schimbarea în totalitate a mobilierului din pronaos, naos și altar, înlocuirea tuturor candelabrelor, zugrăvirea exterioară a locașului de cult, vopsirea turnului și a tuturor ornamentelor metalice, amenajarea interioară și exterioară a corpului de clădire din curtea bisericii, organizarea unui spațiu pentru sală de ședințe, birou parohial, bibliotecă și arhivă, magazie, refacerea acoperișului locașului de cult și a gardului împrejmuitor, grupuri sanitare noi, înfrumusețarea curții și a monumentelor eroilor aflate în fața bisericii.
Toate acestea, clericii și credincioșii din Parohia Arad-Micălaca Veche I le-au realizat, mânați de o dublă îndatorire. Pe de o parte, arătându-se vrednici urmași ai moșilor și strămoșilor lor, care au zidit această biserică, iar pe de altă parte, mulțumind lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate în viețile lor, bine știind că prin împodobirea bisericii, oferă lui Dumnezeu daruri pământești, materiale, trecătoare, iar El le oferă daruri cerești, spirituale și veșnice.
Pe lângă Înaltpreasfințitul Timotei, din sobor au făcut parte Pr. Tiberiu Ardelean, Pr. Flavius Petcuț – protopop al Aradului, Pr. Paul-Sebastian Orădan, Pr. Pavel Goldiș, Pr Emil Roman, Pr. Cornel Aldescu și Arhid. Claudiu Condurache.
În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre faptul că ,,Iubirea creștină” (cf. II Cor. 11-12; Luca 6) izvorăște din urmarea Mântuitorului, trăind după voia lui Dumnezeu în datoria de-a o practica spre binele obștesc într-o stare ce depășește reciprocitatea trebuind arătată chiar față de cei care vrăjmășesc sau urăsc. Citirile biblice duminicale sunt grăitoare în acest cadru prin însăși mărturisirea Sf. Ap. Pavel și sublinierea aparte în predica de pe munte a Domnului. Unitatea parohiei, datorită căreia s-au putut împlini frumoase lucrări, se oglindește tocmai în această virtute înălțătoare pentru oameni, a subliniat Ierarhul.
La finalul slujbei, pentru toate aceste frumoase lucrări, preotul paroh Dr. Paul-Sebastian Orădan a fost hirotesit iconom stavrofor.
Răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al parohiei, precum și de grupa de copii a parohiei.
Protos. Dr. Iustin Popovici