Duminică începe Triodul: Treptele spre Postul Mare

În Biserica Ortodoxă, duminica aceasta, în data de 13 februarie, va începe Perioada Triodului. Una din cele trei perioade liturgice de peste an, Triodul sau „perioada prepascală” este o perioadă cu un puternic caracter de pocăință și de pregătire duhovnicească pentru Praznicul Învierii Domnului.

Etimologic, cuvântul triod provine din grecescul triodion, format din „tria” – trei, și „odi” – odă, deci cântare în trei ode / strofe. Din punct de vedere practic, în această perioadă, rânduiala canoanelor ce se cântă la strană cuprinde trei strofe.

Pe lângă înțelesul de perioadă liturgică, numele de „Triod” este atribuit și cărții de cult în care sunt cuprinse textele și cântările specifice. Majoritatea lor au fost compuse de Sfântul Teodor Studitul și fratele său, Iosif Studitul, în continuarea operei imnografice a Sfinților Cosma al Maiumei și Andrei Criteanul.

Perioada și rânduiala liturgică a Triodului au fost sintetizate în timp. Fiecare generație creștină și-a adus aportul la evoluția și adaptarea textelor liturgice, în așa fel încât să transmită în mod dinamic și viu procesul de pregătire în vederea Postului.

Istoria Triodului se identifică cu istoria Postului Mare și este rezultatul a 1000 de ani de imnografie liturgică, din secolul 2 până în secolul 12.

Astăzi, timpul Triodului ține de la Duminica Vameșului și Fariseului și până în Sâmbăta Mare (înainte de Paști), în total 10 săptămâni.

Primele trei săptămâni ale Triodului, constituie o perioadă premergătoare și de adaptare în mod treptat a rânduielii liturgice pentru Slujbele Postului Mare.


Treptele spre Postul Mare

Temele celor patru duminici cuprinse în această perioadă, a Vameșului și a Fariseului, a Întoarcerii Fiului risipitor, a Înfricoșătoarei Judecăți și a Izgonirii lui Adam din Rai, au un rol pedagogic succesiv.

Săptămâna ce urmează Duminicii „Vameșului și a fariseului” se numește „Săptămâna vestirii”, în ea se oferă dispensă totală de la post, asemenea Săptămânii Luminate, perioadei Cincizecimii și în timpul celor douăsprezece zile dintre Nașterea Domnului și Bobotează.

Duminica „Fiului Risipitor” are ca temă principală căința și puterea iertătoare a lui Dumnezeu pentru restaurarea omului.

Duminica „Înfricoșătoarei Judecăți” are un mesaj profund eshatologic și de supunere totală în fața lui Dumnezeu. Această temă este continuată în duminica următoare, a „Izgonirii lui Adam din Rai”. Mesajul final al acestei perioade premergătoare Postului are în prim-plan exemplul lui Adam cel izgonit, care nu se mai poate întoarce în rai fără să se pocăiască și să-și plângă păcatele.

Tema prin care începe Postul Mare definește această perioadă ca timp de întoarcere și restaurare prin Hristos în demnitatea originară a lui Adam.

Când începe Postul Paștelui 2022

Postul Mare începe în lunea care urmează după Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (sau Duminica lăsatului sec de brânză), anul acesta, în data de 7 martie.
Fiecare Duminică din cadrul Postului Mare are o denumire specifică.
• Duminica Ortodoxiei
• Duminica Sfântului Grigorie Palama
• Duminica Sfintei Cruci
• Duminica Sfântului Ioan Scărarul
• Duminica Sfintei Maria Egipteanca

Perioada Triodului se încheie în Sâmbăta Mare (înainte de Paști).

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

https://basilica.ro/duminica-incepe-triodul-treptele-spre-postul-mare/