CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA MICĂLACA VECHE II

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, preoții din cadrul Cercului pastoral-misionar Arad, sub coordonarea Părintelui Petru Ursulescu s-au întrunit, joi, 24 martie 2002, în biserica Parohiei Arad Micălaca Veche II, cu hramul „Nașterea Domnului”.

În partea de debut, Părintele coordonator a reamintit preoților participanți faptul că, anul 2022 este proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca fiind ”Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț”. Omenirea întreagă resimte din plin efectele produse de secularizare. Omul contemporan se îndepărtează de Dumnezeu și de adevăratele valori, ceea ce îl golește de sens. În acest context Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a propus ca anul 2022 să fie un an dedicat rugăciunii, în care să fie evocați sfinții rugători isihaști. Societatea actuală are nevoie de Dumnezeu, dar nu știe cum să-L găsească. „Rugăciunea, ca prezență şi lucrare a Sfântului Duh în omul evlavios, aduce mângâiere, pace şi bucurie, ea ne uneşte cu Preasfânta Treime, izvorul bucuriei şi al vieţii veşnice, dar şi cu Biserica lui Hristos din toate timpurile şi din toate locurile. Fără rugăciune nu este Biserică şi nici viaţă creştină. Când pierdem bucuria şi pacea sufletului este semnul sigur că nu ne mai rugăm cum trebuie sau cât trebuie”. În Noul Testament, Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos participând, atât la slujbele din sinagogi ( Marcu 1, 21), cât și rugându-Se în singurătate (Luca 5, 16), „Iar El Se retrăgea în locuri pustii și Se ruga”. Mântuitorul i-a învățat pe ucenicii Săi rugăciunea Tatăl nostru, izvorul de inspirație al tuturor celorlalte rugăciuni. Întrunirile preoților din cadrul Cercului pastoral-misionar Arad au rolul de a identifica soluții potrivite care să răspundă nevoilor credincioșilor încredințați spre păstorire.

Potrivit tematicii Sfântului Sinod, Părintele Mircea Bupte, preot paroh al parohiei gazdă a susținut un referat intitulat: ”Rugăciunile din slujbele Sfintelor Taine și Ierurgii ale Bisericii”, în cadrul căruia a reliefat importanța pe care o are Rugăciunea în rândul societății actuale, fiind un mijloc de comunicare cu Dumnezeu și de întărire al celor slabi. „Unitatea Bisericii este un exemplu pentru întreaga societate confruntată cu o multitudine de provocări iar preoțimea este cea care trebuie să identifice nevoile oamenilor și să le acorde ajutor potrivit”. Referatul, care cuprinde două capitole tratează câteva aspecte esențiale ale rugăciunilor din cadrul Sfintelor Taine, dar și a Ierurgiilor bisericești. Pe marginea referatului, preoții prezenți au inițiat discuții punctuale, foarte interesante, iar ideea principală a fost că Biserica, prin slujitorii ei trebuie să găsească soluții viabile pentru însănătoșirea duhovnicească a întregii societăți.

Întâlnirea de astăzi a fost un balsam pentru sufletele celor prezenți, datorită faptului că au fost puse în discutție probleme actuale, cu care se confruntă Biserica, încercându-se găsirea unor soluții viabile, dar și datorită faptului că preoții au reușit să comunice și să semnaleze problemele cu care se confruntă în pastorație. La final, Părintele paroh a mulțumit preoților participanți, oferind câteva date despre lucrările ce s-au săvârșit la această minunată biserică.

Pr. Petru Ursulescu