Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Sebiș

În „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului”, în Patriarhia Română cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, vineri 18 martie 2022, a avut loc Conferința preoțească de primăvară a preoţilor din Protopopiatul Sebiș.

Începând cu ora 9:00, a fost săvârșită slujba de Te-deum, de către Pr. Confideratu Romică –Parohia Ignești, Pr. Oarcea Marian Florin – Parohia Almaș și Pr. Pasc George Darius – Parohia Bonțești, în prezența celorlalți preoți și a delegaților eparhiali.

În continuare, Preaonoratul Părinte Protopop Beni Ioja, a deschis lucrările conferinței preoțești de primăvară, prin rostirea unui cuvânt de bun venit delegației chiriarhale alcătuite din Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Silviu – Nicolae Faur – Consilier administrativ-bisericesc și Preacucernicul Părinte Profesor Universitar Dr Vasile Vlad, în prezența domnului Sinaci Dorel Ionel – subprefectul Județului Arad, rugându-i să transmită atât Înalt Preasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului cât și Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul – Episcop vicar, recunoștința și mulțumirea preoțimii Protopopiatului Sebiș pentru purtarea de grijă arătată neîncetat față de parohiile din cuprinsul Protopopiatului Sebiș.

Apoi, Părintele Protopop salutând prezența preoților la lucrările conferinței de primăvară, subliniază însemnătatea Anului Omagial 2022 – care în conformitate cu hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este declarat „Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului şi Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ și totodată la nivelul Arhiepscopiei Aradului anul 2022 este marcat de comemorarea ”Bicentenarului teologiei arădene. 200 de ani de la înființarea învățământului teologic arădean ”.

La rândul său,  Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Silviu Faur a transmis binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscopul Aradului, a Preasfințitului Părinte Dr. Emilian Crișanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, precum și a întregului Centru Eparhial, exprimând  bucuria de a se găsi în mijlocul preoților din Protopopiatul Sebiș.

În cele ce au urmat, în contextul comemorării Bicentenarului teologiei Arădene, Preacucernicul Părinte Prof. Dr. Vasile Vlad a susținut referatul: « Semnificațiile teologice-spirituale și culturale al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad ». În prelegerea abordată,  părintele profesor, a creionat importanța Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea ” din Arad, din perspectivă teologico-spirituală și culturală, făcând o incursiune istorică, începând cu anul 1822 până în contemporaneitate. Acesta a prezentat treptat dezvoltarea învățământului teologic arădean, în conformitate cu sărbătoarea Bicentenarului învățământului teologic din cetatea Aradului.

Totodată, părintele profesor a arătat cât de important este a încerca să se redescopere valoarea și beneficiul cercetării bibliotecilor, unde a menționat faptul că Biblioteca Facultății de Teologie din Arad, are în componeța sa 22.000 de volume și 2000 de volume în limbi străine în format pdf.

La finalul prelegerii, părintele Vlad a vorbit despre valoarea rugăciunii în viața creștinului, arătând și demonstrând care este adevărata rugăciune și totodată cui ne adresăm când rostim o rugăciune.

Apoi, în conformitate cu tematica Anului Omagial 2022 tratată în semestrul I, respectiv ”Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului”,  din cadrul Protopopiatului Sebiș, Preacucernicul Părinte Dr Gașpar Florin Ioan a susținut referatul «Pseudo-modele de rugăciune astăzi: tendința generație tinere de a înlocui rugăciunea și învățătura creștină cu practici ale religiilor orientale ».

Acesta a reiterat câteva tendințe ale tinerei generații, care înlocuiesc rugăciunea dreaptă cu diferite ideologii și practici ale religiozității orientale, printre care a amintit yoga, meditația și credința în reîncarnare.

În referatul său a accentuat, înlocuirea acestor tendințe, prin unele practici spiritual-duhovnicești cum ar fi: rugăciunea lui Iisus, experierea vieții sacramental-euharistice, în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, dar și a celorlalte slujbe oficiate în Biserica Ortodoxă.

De asemenea, a creionat câteva cauze care au condus la proliferarea practicilor de tip oriental în interiorul civilizației creștine, care  au condus la înțelesul distorsionat al adevărului Logosului Întrupat.

Apoi a luat cuvântul domnul subprefect al Aradului, Sinaci Dorel Ionel, care a făcut referire la importanța sărbătoririi Bicentenarului Teologiei Arădene și cinstirii personalităților marcante care au contribuit la păstrarea identității culturale și naționale. Totodată a îndemnat preoții să contribuie în mod responsabil la identificarea și conservarea în stare bună a mormintelor și monumentelor funerare închinate acestor personalități precum și cinstirea lor prin slujbele de pomenire și organizarea de manifestații cultural-religioase care să pună în centrul atenției contribuția lor în afirmarea identității naționale.

În același timp, acesta a amintit descoperirea a 287 de personalități, prin cercetarea cimitirelor din cuprinsul județului Arad.

Părintele consilier Silviu Faur a mulțumit preoților care au susținut conferința, domnului subprefect Doru Sinaci, cât și preoților prezenți la această conferință.

De asemenea Părintele consilier a îndemnat preoții să citească în fața credincioșilor în Duminica a II-a din Post, mesajul ÎnaltPreasfințitului Părinte Dr. Timotei, despre Bicentenarul Învățământului Teologic.

În final a expus mai multe reguli și recomandări administrative-bisericești privind activitatea preoților și personalului auxiliar în parohie, să acorde o mare importanță la efectuarea recensământul populației, asigurându-i pe preoții protopopiatului Sebiș de toată susținerea ierarhilor arădeni și a ostenitorilor centrului eparhial.

În încheiere, Preaonoratul Părinte Protopop Beni Ioja, a mulțumit delegației chiriarhale, pentru prezență precum și pentru sfaturile date și comunicările făcute, rugând să transmită ierarhilor arădeni asigurarea că preoții Protopopiatului Sebiș vor rămâne pe mai departe supuși și devotați fii duhovnicești.

Pr. Moț Iulian

Pr. Avram Florin