Pomenirea episcopilor, profesorilor și ostenitorilor învățământului teologic arădean în toate bisericile din Arhiepiscopia Aradului, în Duminica Sfântului Grigorie Palama

În cea de-a doua duminică a Postului Mare, când se face pomenirea Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (1296-1359), unul dintre cei mai profunzi și mai originali teologi, care a structurat isihasmul ca învățătură și practică a tradiției răsăritene, ierarhii și preoții din Arhiepiscopia Aradului s-au rugat pentru toți episcopii, profesorii și ostenitorii învățământului teologic arădean, trecuți la viața cea veșnică.

Acesta, întrucât anul acesta în Arhiepiscopia Aradului, aniversăm împreună Bicentenarul Teologiei arădene, 200 de ani de la înfiinţarea învăţământului teologic ortodox la Arad (1822-2022), eveniment cu implicaţii bisericeşti, culturale şi pastorale.

În cadrul Sfintei Liturghii, preoții arădeni au dat citire mesajului dedicat Bicentenarului Teologiei arădene, în care ne sunt prezentate semnificațiile învățământului teologic pentru Eparhia Aradului, iar la sfârşitul Sfintei Liturghii au săvârșit o slujbă de pomenire a ctitorilor şi slujitorilor Teologiei arădene, care au slujit învățământul teologic arădean în cei 200 de ani, ca semn de cinstire şi zidire în conştiinţa eclesială a parohiilor arădene, a rolului Teologiei în Biserică şi Societate.

Chiriarhul arădean, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei s-a rugat în această duminică în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, după ce în ziua de vineri, 18 martie, la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, a săvârșit o slujbă de pomenire a ierarhilor și profesorilor Teologiei arădene, care își dorm somnul în această sfântă mănăstire. În cuvântul rostit cu acest prilej, IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a arătat că majoritatea vlădicilor ardeleni au legătură cu această mănăstire, fiind călugăriți în acest loc. După desființarea Academiei Teologie, Bodrogul a rămas ca o școală de teologie pentru practica noilor hirotoniți și pentru deprinderea slujirii și pastorației noilor preoți. Monahii din această mănăstire, a mai arătat ierarhul arădean, s-au ocupat cu educarea tinerilor din localitățile din împrejurimi în vremea când nu era o educație instituționalizată.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului și conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, i-a pomenit pe ctitorii și ostenitorii care au slujit învățământul teologic arădean în cei 200 de ani, în mijlocul credincioșilor din Parohiei Buteni, Protopopiatul Sebiș, arătând prin aceasta bunele legături existente între Facultate și parohie în Eparhia arădeană. Duminica aceasta poartă numele Sfântului Grigorie Palama (1296-1359), el fiind teologul luminii necreate și neapuse din Împărăția lui Dumnezeu, pentru a ne arăta că dreapta credință este credința prin care ni se deschid cerurile spre a primi lumină și har de la Dumnezeu spre dobândirea vieții veșnice din Împărăția Sa, a arătat Ierarhul arădean.

Ierarhii, profesorii și ostenitorii învățământului teologic arădean au fost pomeniți și-n Catedrala istorică a Aradului, acolo unde a slujit Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, dimpreună cu alți profesori ai facultății. Părintele decan a amintit că evenimentul comemorativ de astăzi, în toată Eparhia Aradului, pune în lumină semnificațiile teologiei arădene pentru istoria și cultura noastră în cei 200 de ani. Părintele Flavius Petcuț, protopopul Aradului, plecând de la textul mesajului transmis către parohiile arădene, în cuvântul său, a subliniat dimensiunea pastorală, misionară și profetică a Teologiei arădene.

De asemenea, în cadrul Sfintei Liturghii din această duminică, în toate bisericile arădene s-a dat citire mesajului Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, semnat împreună cu Părintele Profesor Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, în care se arată semnificațiile învățământului teologic pentru Eparhia Aradului, ca modalitate de transmitere a adevărului istoric în comunitatea liturgică a Bisericii.

Ierarhii și preoții arădeni, în acest fel, au transmis tuturor creștinilor ortodocși semnificațiile istorice, teologice și culturale ale Bicentenarului ca act de cunoaștere și comemorare a trecutului istoric.

Protos. Dr. Iustin Popovici