Cerc misionar în parohia Secaş

Duminică, 10.04.2022,  preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Nr.3 Gurahonţ, coordonat de către preotul Moţ Aurelian Iulian, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din parohia  Secaş, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au luat parte credincioșii parohiei.

Din sobor au făcut parte: pr. Moț Iulian coordonatorul cercului, pr.Groza Ștefan de la parohia Dieci, pr.Lușca Ciprian de la parohia Zimbru, pr. Vesa Ioan de la parohia Iosășel, pr. Curechean Alin de la parohia Cil, pr.Bej Florin de la parohia Crocna, pr.Bele Raul de la parohia Secaș, pr.Cristea Silviu de la parohia Guravăii , pr. Rocsa Sebastian de la parohia Pescari și Dărăștean Mădălin de la parohia Tălagiu.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, au fost susţinute temele :

  1. Învăţătura Sfintei Scripturi despre smerenia şi sinceritatea în rugăciune: Pilda vameşului şi fariseului, reamintită în fiecare an la începutul perioadei Triodului;
  2. Pseudo-modele de rugăciune astăzi: tendinţa generaţiei tinere de a înlocui rugăciunea şi învăţătura creştină cu practici ale religiilor orientale.

Temele au fost tratate şi prezentate de părintele Rocsa Sebastian de la parohia Pescari.

În susținerea temei părintele Sebastian spunea:

Citirea cuvântului Lui Dumnezeu hrănește și stârnește rugăciunea. Rugăciunea ne luminează mintea și inima pentru a pricepe cuvântul dumnezeiesc. Dacă citim Scriptura în duh de rugăciune și smerenie, Domnul ne va descoperi ceea ce este de folos pentru noi.

Sf. Ioan Gură de Aur a înfăţişat în dese rânduri binefacerile pe care le poate aduce omului în viaţă studiul atent şi perseverent al Sfintei Scripturi. Mai întâi de toate, creştinul care citeşte cu credinţă, smerenie şi evlavie Sfânta Scriptură stă de vorbă cu Însuşi Dumnezeu. În legătură cu aceasta, Sf. Ioan Gură de Aur învaţă că „este imposibil ca cel care stă de vorbă cu Dumnezeu şi Îl ascultă, să nu dobândească vreun folos” (Omilia LIII, 3, la Ioan).

Sfânta Scriptură este plină de dumnezeiască lumină şi putere întăritoare de suflete, care luminează sufletele pe cărările cele bune ale vieţii. Căci Sfânta Scriptură „ne luminează credinţa, ne deşteaptă conştiinţa şi ne curăţă cugetul pentru împlinirea virtuţilor” (Omilia LIII, 3, la Ioan).

În finalul întâlnirii, preotul paroh Bele Raul a mulţumit preoților și  celor prezenți pentru participare.

Pr. Moț Aurelian Iulian