Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad se pregătește de o nouă sesiune de admitere

Continuând tradiția veche de 200 de ani, Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” a Universității “Aurel Vlaicu” din Arad organizează și în acest an examen de admitere pentru cele trei programe de studii:

 1. la programul de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală;
 2. la cele două programe de master: Doctrină și cultură creștină, respectiv Pastorație și viață liturgică;
 3. la care se adaugă programul de studii doctorale.

Pentru programul de licență este aprobat un calendar în două sesiuni ce se vor desfășura la sediul Facultății din municipiul Arad, str. Academia Teologică nr. 11-13.

În prima sesiune, înscrierea candidaților va avea loc în perioada: 01.07-21.07.2022. Examenul de admitere prevede, mai întâi, o dublă evaluare: medicală și muzicală, programată pentru data de 22.07.2022, de la ora 8.30. În ziua următoare, de la ora 9.00, candidații vor susține un interviu motivațional, comisia evaluând cunoștințele acestora la disciplina Teologie Dogmatică, pe baza programei stabilite de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pe data de 25.07.2022 vor fi afișate rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la bacalaureat.  Eventualele contestații se depun în data de 26.07.2022. După soluționarea acestora se va afișa lista finală, cu ordinea celor admiși și respinși. Candidații declarați admiși parcurg ultima etapă a procesului de admitere, confirmarea locului obținut (în perioada 27.07. – 29.07.2022), ce se realizează prin semnarea contractului de studii și achitarea taxelor aferente.

A doua sesiune de admitere se va organiza în toamna acestui an, pentru locurile rămase neocupate.

Conform cerințelor metodologiei de admitere, la înscriere candidații vor depune următoarele acte:

 • dosar plic;
 • cerere de înscriere tip;
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă (sau echivalenta acestora) în original şi xerocopie. Absolvenții Seminariilor/liceelor teologice vor depune și diploma de Atestat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;
 • pentru absolvenții de facultate: diploma de licență și foaia matricolă (sau echivalenta acestora) în original şi xerocopie;
 • certificat de naștere original şi xerocopie;
 • certificat sau adeverință de botez;
 • certificat de căsătorie original şi xerocopie (unde este cazul);
 • carte de identitate original şi xerocopie
 • recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de proveniență a candidatului;
 • binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul;
 • adeverință medicală,  cu specificarea: apt pentru înscrierea la facultate;
 • aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
 • 2 poze tip buletin color;
 • taxe (înscriere + publicații): 100 lei + 25 lei = 125 lei
 • preoții, monahii și cântăreții bisericești vor depune și o adeverință de la locul de muncă.

Pentru mai multe detalii se poate consulta site-ul Facultății, la adresa: https://www.teologiearad.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologia-si-calendar-admitere-licenta-master-2022.pdf, prin căsuța de email secretariat.teologie@uav.ro sau la numărul de telefon 0257/285855.

Amintim aici și faptul că întreaga clădire a Facultății se află în plin proces de transformare, fiind renovat deja atât interiorul cât și exteriorul, au fost înlocuite tâmplăria și sistemul de încălzire, spațiile fiind astfel pregătite pentru un proces academic elegant și primitor.  

Text adaptat după Metodologia de admitere,

Pr. lect. dr. Filip Albu