Cerc pastoral – misionar în Parohia Pilu

În  Duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic,  în parohia Pilu a avut loc o nouă întrunire a  preoților din Cercul pastoral-misionar Chișineu-Criș , coordonaţi de PC Părinte Daniel-Mirel Dumitru. Cu această ocazie, în biserica parohială cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ”, s-a oficiat începând cu orele 18.00  Taina Sfântului Maslu de către preoții prezenți la întrunire.

Soborul preoților slujitori s-a constituit după cum urmează: Pr. Daniel-Mirel Dumitru-parohia Chişineu-Criş I, Pr. Cantemir Lipovanu-preot pensionar, Pr. Viorel Boțoc – parohia Socodor,  Pr. Gabriel Gosta – parohia Șimand, Pr. Mircea Hurdea – parohia Șimand, Pr. Florin Borca – parohia Șepreuș, Pr. Ioan Pavel-parohia Sintea-Mare, Pr. Dan-Viorel Albiş-parohia Chişineu-Criş II, Pr. Cătălin Tulcan – parohia Socodor, Pr. Nicolae Vidican-parohia Mişca, Pr. Adinel Popovici – parohia Grăniceri, Pr. Adrian Hanțiu – parohia Vânători și preotul paroh Sandu Costin.

Cuvântul de învăţătură la Taina Sfântului Maslu a fost rostit de părintele Adrian Hanțiu, de la parohia Vînători, care, în cuvântul său, rostit pe marginea textului evanghelic al acestei duminici, parte din rugăciunea rostită de Mântuitorul  Iisus Hristos în Grădina Ghetsimani, cunoscută sub numele de Rugăciunea Arhierească, a subliniat importanța acestei duminici de legătură între Praznicul Înălțării Domnului și marea sărbătoare a Pogorârii Duhului Sfânt . Pomenirea celor 318 Sfinți Părinți care au participat la Sinodul I Ecumenic, ținut la Niceea în anul 325, se află în strânsă legătură cu tematica pe care o desprindem din conținutul pericopei evanghelice a acestei duminici, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, în Rugăciunea din Grădina Ghetsimani, se roagă lui Dumnezeu-Tatăl pentru unitatea apostolilor și a celor care vor crede prin cuvântul lor în El, iar Părinții de la sinodul amintit au apărat tocmai unitatea Bisericii, care a fost tulburată și amenințată de erezia lui Arie. Adevărul credinței a fost însă restabilit și pecetluit pentru totdeauna în Simbolul de credință Niceo-Constantinopolitan. Prin rostirea lui, noi mărturisim aceeași credință apostolică, dar și unitatea Bisericii, după modelul unității din sânul Preasfintei Treimi, potrivit cuvântului rostit de Domnul Iisus Hristos : ,,Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca toți să fie una, precum Una suntem și Noi.” (In. 17,11).

Preotul paroh, Sandu Costin a mulțumit în încheiere preoţilor şi credincioşilor prezenţi, susținând apoi referatele cu următoarele teme:,,Chipuri de bărbați rugători reflectate în Sfânta Scriptură ca exemple de viețuire creștină’’ şi ,, Învățătura Sfântului Simeon Noul Teolog despre rugăciune”. Seara s-a încheiat cu o agapă frățească.

Următoarea întâlnire a preoţilor din cercul misionar Chişineu-Criş va avea loc în data de 19 iunie , în parohia Chișineu-Criș II.

Pr. Daniel-Mirel Dumitru

Parohia Chişineu-Criş I