Cerc misionar în Parohia Agrișu Mic

La sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, în data de 15.08.2022, a avut loc întrunirea cercului pastoral-misionar Beliu, în parohia Agrișu Mic, din cadrul Protopopiatului Ineu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Ioan Morar.

Tematica întrunirii cercului misionar  a fost : „Sfântul Grigorie Palama- opera dogmatică despre rugăciunea minții dar și despre lucrarea harului necreat care se arată sfinților ca lumină”. S-a  săvârșit în acest sens pentru credincioșii parohiei Taina Sfântului Maslu. Din soborul de preoți au făcut parte:  Pr. Morar Ioan –coordonator; Pr. Vatrici Ioan – Răpsig; Pr. Drăgan Dorin – Hășmaș; Pr. David Flavius- Seliștea; pr. Ciocan Nicolae –Archiș; Pr. Ardelean Petru – Chișlaca; Pr. Bobeica Ovidiu – Ciuntești; Pr. Paroh Daniel Constantin Sbârcea.

Preotul Drăgan Marcel Dorin din Hășmaș, a ținut o cuvântare, prin raportare la tematica mai sus amintită, arătând că rugăciunea în viziunea Sfântului Grigorie Palama se prezintă ca întreaga învățătură isihastă centrată pe rugăciunea minţii, sau a inimii, sau a minţii coborâte în inimă; ea este rostită neîncetat şi adunând mintea de sub presiunea simţurilor o înalţă către Dumnezeu în cuvintele: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!”. Rugăciunea neîncetată face pe cei ce se gândesc tot timpul la Dumnezeu să fie pătrunşi tot mai mult de prezenţa Lui, de lucrarea Lui; ei Îl înscriu tot mai adânc pe Dumnezeu în conştiinţa lor, înscriindu-se şi ei tot mai mult în conştiinţa lui Dumnezeu.

Față de învățăturile dogmatice privind energiile divine necreate părintele vorbitor a arătat că raportat la Ființa dumnezeiască, Sfântul Grigorie învață că Ființa lui Dumnezeu are atâtea ipostasuri de câte este împărtășită, adică, ea este în trei ipostasuri. Nu după ființă, nici după vreun ipostas, se face cineva părtaș al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu încape deloc în nimeni și în nimic, deși este pretutindeni de față. Numai lucrarea și puterea comună firii celei în trei ipostasuri se împarte în chip felurit și potrivit cu cei care se împărtășesc de ea. Astfel, trebuie ținute împreună aceste afirmații: ființa lui Dumnezeu este neîmpărtășibilă, deoarece nu iese din sine și nu se descoperă; ființa nedescoperită a lui Dumnezeu este împărtășibilă, înțelegând că este vorba de ieșirea și de lucrarea care este o energie firească a Lui. Harul Duhului nu este nici ființa lui Dumnezeu, dar nici o simplă creatură.

La finalul slujbei, părintele coordonator și părintele paroh au adresat mulțumiri tuturor participanților la rugăciune, atât de necesară pentru menținerea sănătății trupului și sufletului.

Prof. Zau Raul