CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA ARĂNEAG

Duminica a 10-a după Rusalii, a “Vindecării tânărului demonizat, lunatic”, ne regăsește în mirificele plaiuri  ale Arăneagului, din Protopopiatul Ineu, Parohie ce azi  a avut prilejul de a fi gazda Cercului pastoral-misionar Târnova, coordonat de Pr. Ivănuț Voicu.

S-a săvârșit Sfânta Taină a Maslului de către preoții: Pr. Ivănuț Voicu – Parohia Chier, Pr. Alin Pingică – Parohia Arăneag, Pr. Tudor Robert – Parohia Drauț, Pr. Achim Giani – Parohia Dud, Pr. Bun Costel – Parohia Tauț, Pr. Giurgiu Gheorghe  – Parohia Nadăș, Pr. Lucaciu Marius  – Parohia Minișel, Pr. Ivănuț  Valerian-Iulian  – Parohia Hodiș, Pr. Păiușan Florin – Parohia Târnova. De asemenea, soborului slujitor s-a alăturat și părintele pensionar Feier Teodor (Parohia Drauț).

Un profund cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Lucaciu Marius, în care, pornind de la pasajul evanghelic al Duminicii a 10-a după Rusalii, au fost aprofundate temele religioase si teologice (de comportament și de cunoaștere) creștine referitoare la natura răului, nefirească creației divine dar ca urmare a depărtării de Dumnezeu. De asemenea, pentru a putea desluși, a ne putea păzi de lucrarea diavolului – aceea de a despărți pe om de Dumnezeu – pornind de la izvoare scripturistice și patristice s-a făcut referire la metodele și căile prin care “cel rău”, “tatăl înșelăciunii”, și “părinte al minciunii” caută ca un leu în turbare pe cine sa apuce, amintind aici, doar o parte, și anume ca diavolul întotdeauna caută a diminua în percepție gravitatea păcatului până la nivelul în care pare acceptabil, “nevinovat, normal, întâlnit și la alții” – astfel omul fiind mai ușor de înrobit păcatului până la patimă. În aceeași măsură, ca nu cumva omul să caute îndreptarea și să se mântuiască, diavolul induce omului ideea ca oricare dintre mijloacele de îndreptare și apropiere de Dumnezeu (rugăciunile, postul, înfrânarea, împlinirea faptelor bune…) sunt greu și foarte greu de realizat, nu se potrivesc cu timpurile în care trăim sau că pot fi amânate – orice numai ca nu cumva, omul să își “revină în sine” ca fiul rătăcitor și să se întoarcă la Părintele ceresc, smerit si îndreptat.

În încheiere preotul paroh Pingică Alin  a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor pentru osteneala lor și a susținut referatul cu tema: ”Sfântul Grigorie Palama – opera dogmatică despre rugăciunea minții dar și despre lucrarea harului necreat, care se arată sfinților ca lumină”, amintind că Sfântul Grigorie Palama începe scrierile pe aceasta temă, a experienței isihaste a întâlnirii cu Hristos, în lumină, prin rugăciunea inimii, provocat fiind de critica făcută de călugărul Varlaam, venit din Occident, sa-si dea o fundamentare teologică a cestei întâlniri în lumină cu Hristos. Astfel, fundamentată hristologic, soteriologic şi misteriologic, teologia palamită despre cunoașterea mai înaltă a lui Dumnezeu prin rugăciune şi vedere, îi oferă credinciosului cadrul autentic al implicării integrale, cu trup şi suflet, într-un efort de realizare a virtuților şi desăvârșirii în Hristos. Îndumnezeirea, ca proces al înfierii, al îmbrăcării în har şi depășire a tuturor nedesăvârșirilor firii umane, este mergerea din slavă în slavă înspre Dumnezeul slavei celei negrăite

De asemenea, membrii Cercului Pastoral au avut ocazia unui tur de onoare a recent inauguratului Muzeu Etnografic Arăneag, realizat sub coordonarea tânărului teolog Laurențiu Pingică.

Următoarea întrunire a preoților din Cercul Pastoral-Misionar Minișel va avea loc la data de 28 August, la Parohia Minișel.

Pr. Lucaciu Ionuț Marius