Două noi teze de doctorat susținute la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În ziua de 6 septembrie 2022, doi noi absolvenți ai studiilor doctorale și-au susținut tezele de doctorat.

După rostirea rugăciunii, părintele decan Cristinel Ioja, în calitate de președinte al Comisiilor instituite în acest sens, a salutat prezența distinșilor părinți profesori, a candidaților și a participanților, arătând apoi faptul că au fost îndeplinite toate prevederile legale necesare pentru susținerea publică a tezelor de doctorat. Prin decizia Rectoratului Universității arădene, Comisia de evaluare a fost formată din: prof. univ. dr. habil. Ștefan ILOAIE – Universitatea „ Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca; Conf. univ. dr. habil. Ciprian-Iulian TOROCZKAI – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și Pr. conf. univ. dr. Caius-Claudius CUȚARU – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.

Prima prezentare a aparținut părintelui SCÂNTEIE N. Ionel. Titlul tezei sale este: Apropieri și distincții între spiritualitatea creștină și islamică. Semnificația lor pentru profilul spiritual al Europei.

A doua prezentare a aparținut părintelui SUCIU P. Petru-Marcel. Titlul tezei sale este: Gnomi și tropos în perspectiva Sfântului Maxim Mărturisitorul și a psihologiei cognitiv-comportamentale.

Ambele teze au fost coordonate de pr. prof. dr. habil. Vasile Vlad.

La final, părintele decan a mulțumit membrilor Comisiei pentru prezentarea referatelor de apreciere, felicitându-i pe candidați pentru efortul depus în cercetarea întreprinsă și pentru obținerea înaltului titlu științific de doctor.

Pr. Filip Albu