Prezență chiriarhală și târnosire de biserică în Parohia Cil   

Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci ne pune înainte o pericopă care evidențiază rolul întrupării Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Este de fapt centrul misiunii Sale de mântuire a omului, dar și de îndumnezeire a firii omenești. Întruparea s-a realizat din marea iubire de oameni a lui Dumnezeu, care s-a jerfit pentru noi, (oamenii, n.r.), ca să avem viața cea veșnică.

Parohia Cil este așezată în depresiunea Munților Zărandului, într-o zonă pitorească și are o vechime considerabilă din punct de vedere istoric (sec. XIV), fiind o comunitate închegată, cu o viață bisericească la fel de veche.

Astfel, la invitația părintelui paroh Ioan-Alin Curechian și a enoriașilor sfinției sale, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a poposit în această parohie, slujind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie arhierească.

Încă de la primele ore ale dimineții, Ierarhul a fost întâmpinat de către Protopopul Sebișului, Pr. Beni Ioja, Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad și de alți preoți din localitățile învecinate, colegi ai părintelui paroh mai sus menționat.

În prima parte a slujbei, s-a săvârșit rânduiala târnosirii bisericii și a binecuvântării lucrărilor de restaurare care s-au efectuat la sfântul locaș. Biserica din Cil a fost târnosită la data de 10 septembrie 1972 de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu, pe atunci Episcop al Aradului, dar, datorită degradării sfintei mese și a mobilierului vechi, comunitatea parohială s-a ostenit să refacă în totalitate sfânta masă a Altarului, iconostasul și exteriorul bisericii.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a săvârșit, după această slujbă de târnosire, Liturghia Arhierească, alături de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre ,,Înnoirea vieții” (cf. Gal.6; Ioan 3), adică adaptarea la nou, care este proprie omului în raport cu încercările din timpul vieții prin care se conformează celor necesare însușindu-și modul propriei lucrări. Apostolul se dă pildă pentru trăirea sa de cale a Crucii. Trebuie, desigur, respectată tradiția religioasă, având în vedere făptura cea nouă în sensul înnoirii întregii ființe prin săvârșirea binelui. Înnoirea bisericii parohiale prin ample lucrări și pregătirea următoarelor, privind pictarea, dovedește râvna preotului și a credincioșilor din loc și a celor ce muncesc mai departe de vatra strămoșească, toți fiind într-o comuniune reprezentativă pentru strădania ce înseamnă Înălțarea Sfintei Cruci, praznicul apropiat pe care îl cinstim atât cu o duminică premergătoare, cât și următoare, arătând astfel datoria tuturor de cinstire a Sfintei Cruci.

La finalul Sfintei Liturghii, pentru toată munca întreprinsă în folosul Bisericii și a comunității pe care o păstorește, Părintele Ioan-Alin Curechian a fost hirotesit iconom.

S-au rostit cuvinte de mulțumire pentru prezența Întâistătătorului Eparhiei în mijlocul credincioșilor din Parohia Cil, de către Prot. Beni Ioja și de către Pr. Paroh Ioan-Alin Curechian iar din partea membrilor comunității parohiale, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a primit în dar un engolpion cu chipul Sfintei Cuvioase Parascheva, hramul bisericii.

Toți cei prezenți au marcat momentul printr-o agapă frățească.

Arhid. Claudiu Condurache