CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA TAUŢ

Devenită deja tradiție, prima Duminică după cinstirea cuvioasei maicii noastre Parascheva „de la Iași” – hramul Bisericii Parohiei Tauț din Protopopiatul Ineu, a adunat membrii Cercului pastoral-misionar Târnova, coordonat de Pr. Ivănuț Voicu, la ceas de rugăciune și meditație.

S-a săvârșit Sfânta Taină a Maslului de către preoții: Pr. Ivănuț Voicu – Parohia Chier, Pr. Alin Pingică – Parohia Arăneag, Pr. Achim Giani – Parohia Dud, Pr. Tudor Robert – Parohia Drauț, Pr. Bun Costel – Parohia Tauț, Pr. Giurgiu Gheorghe  – Parohia Nadăș, Pr. Lucaciu Marius  – Parohia Minișel, Pr. Ivănuț  Valerian-Iulian  – Parohia Hodiș, Pr. Păiușan Florin – Parohia Târnova.

Părintele Păiușan Florin ne-a chemat, printr-un frumos și bogat cuvânt de învățătură, la adâncirea înțelesurilor duhovnicești pe care „Pilda Semănătorului” din Duminica a XXI-a după Rusalii ni le propune spre meditație. Pornind, astfel, de la chemarea ”Cine are urechi de auzit, sa audă!” îndemnul Evangheliei este acela de a primi Cuvântul în sufletele noastre, nu în sensul de a-L îngropa, ci de a-L face viu și  lucrător prin schimbarea vieții, prin punerea în practica de zi cu zi a vieți noastre învățăturile evanghelice. Trăim realități dure ale vieții, boală, suferință, deznădejde, sărăcie, nesiguranța zilei de mâine, la care s-a mai adăugat una , realitatea unui război în vecinătate, ce poate oricând degenera. Toate acestea contribuie la neliniștea noastră, și numai o ancora puternică, o legătură a dragostei și a credinței lucrătoare – atât personale, cât și comunitare – ne poate ajuta. Rugăciunea și întrajutorarea unora pentru alții, sunt expresii clare ale credinţei lucrătoare și a dragostei frățești, mărturie stând până și multitudinea pomelnicelor de la Taina Sfântului Maslu, unde din dragoste și din dorința de bine fata de aproapele, îl pomenim în rugăciune, chiar daca nu a fost prezent, realizând cuvântul biblic: ”Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos (n.n. legea iubirii)” (Galateni6, 2). Dragostea și credința lucrătoare nu sunt altceva decât metodele prin care pregătim ”ogorul cel bun” al sufletelor noastre. Iată cum Pilda Semănătorului, nu doar ne îndeamnă la meditație, ci ne și cheamă la fi – la rândul nostru – semănători buni ai cuvântului lui Dumnezeu, transpus în viața noastră și „rodind însutit prin răbdare”. De asemenea, s-a amintit și însemnătatea Duminicii, ”a Sfinților Părinți de la sinodul al VII-lea ecumenic” (Niceea 787) – unde a fost (re)stabilit cultul Sfintelor Icoane și a fost condamnat iconoclasmul ca erezie. Pe lângă îndemnul cinstirii autentice, în duhul ortodoxiei a Sfintelor Icoane, nu ca o închinare idolatră la materie ci întâlnire anticipată, duhovnicească cu cel zugrăvit in Icoană, în duh de rugăciune. De altfel, și rolul Icoanelor în Biserică este întreit, de înfrumusețare, pedagogic și cu scop haric.

În încheiere, preotul paroh Bun Costel a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor pentru osteneala lor și a susținut referatul cu tema: ”Sfinții isihaşti – modele de rugăciune personală pentru creștini”. Amintind că isihasmul provine din tradiția monahală a Muntelui Athos și îi îndeamnă pe călugări să trăiască în pace, liniște, împăcând trupul cu sufletul, menținându-se într-o stare contemplativă. Pentru vederea dumnezeieștii lumini, călugării isihaşti întrebuințau o anumită metodă. Retrăgându-se în locuri singuratice, înlăturau mai întâi orice i-ar fi putut distrage în vreun fel și le-ar fi putut tulbura liniștea, apoi stăruiau în concentrarea gândului la rugăciune, ochii fiind sustrași oricărei priveliști externe, însă nu închiși, pentru a putea vedea lumina taborică și rosteau, continuu, la început unii șușotind pentru a putea menține mai lesne atenția minții, o rugăciune scurtă, numită Rugăciunea minții, sau Rugăciunea inimii, sau Rugăciunea lui Iisus: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!, sau în forme mai scurte, de pildă: Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Atât modelul de viață a Sfinților isihaşti, cât și metoda de curățire-liniștire-rugăciune, devine în timp, nu doar o practică a călugărilor de îmbunătățire duhovnicească, ci și un reper și practică a creștinilor, de liniștire sufletească și apropiere de Dumnezeu

Următoarea întrunire a preoților din Cercul Pastoral-Misionar Târnova va avea loc la data de 06 noiembrie la Parohia Camna-Luguzău.

Pr. Lucaciu Ionuț Marius