Bicentenarul Teologiei arădene evocat la Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad, împreună cu Arhiepiscopia Aradului și Muzeul Memorial Universitar ,,Vasile Goldiș”, a organizat vineri, 18 noiembrie 2022, o manifestare științifică intitulată: 200 de ani de învățământ teologic la Arad – Vasile Goldiș și Episcopia Aradului.

La eveniment au participat, din partea Centrului Eparhial și a Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad: IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; Pr. Gheorghe Gligor, vicar eparhial; Protos. Lect. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural; Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie; Pr. Flavius Petcuț, protopopul Aradului; Protos. Lect. Dr. Nicolae Tang și Pr. Dr. Ioan Lazăr, duhovnicul facultății. Alături de aceștia au participat cadre didactice și studenți ai Universității precum și istorici ai cetății.

Manifestarea a debutat cu un cuvânt al doamnei Rector Prof. Univ. Dr. Coralia-Adina Cotoraci, transmis de Prof. Univ. Dr. Petru-Aurel Darău, prorector și președinte al Senatului Universității, în care s-au evidențiat bunele legături de conlucrare ale Universității cu Ierarhul și Arhiepiscopia Aradului în diverse domenii ale vieții socio-culturale și de promovare a valorilor credinței strămoșești.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a subliniat importanța evocării de astăzi în contextul apropiatei sărbători naționale a Marii Uniri dar și a Bicentenarului Teologiei arădene. În același cuvânt, Chiriarhul a evidențiat calitățile morale și intelectuale ale marelui părinte al neamului românesc, Vasile Goldiș, precum și activitatea sa la Centrul Eparhial pe o perioadă de aproximativ trei decenii.

Au ținut alocuțiuni profesori și cercetători din partea celor două instituții: Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din cadrul Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad, care a arătat importanța Bicentenarului ca și eveniment al întregii comunități arădene, precum și aportul cultural și național la istoria neamului românesc al învățământului teologic din Arad. Dr. Maria Pantea, cercetător științific, a prezentat publicului o alocuțiune despre Vasile Goldiș și implicarea lui în susținerea învățământului confesional. Protos. Lect. Dr. Nicolae Tang a susținut o scurtă prelegere despre absolvenții de seamă ai învățământului teologic din Arad, perioada 1822-1948. Prof. Univ. Dr. Sorin Bulboacă, Directorul Complexului Muzeal Arad, s-a oprit asupra activității didactice a lui Vasile Goldiș la Gimnaziul Superior din Brașov, accentuând activitatea de tipărire de manuale necesare învățământului românesc. În încheierea evenimentului, Pr. Conf. Univ. Dr. Vasile Pop, Director DPPD din cadrul UVVG, a concluzionat prezentările anterioare evidențiind beneficiul unei astfel de întâlniri și arătând, totodată, și câteva momente de conlucrare dintre cele două universități arădene, precum și dintre Centrul Eparhial și universități.

Evenimentul a fost organizat cu prilejul sărbătoririi Bicentenarului înființării învățământului teologic arădean, în cadrul festivităților prilejuite de împlinirea a 160 de ani de la nașterea marelui corifeu Vasile Goldiș, în Sala Muzeului Memorial ,,Vasile Goldiș” a Palatului ,,Românul”, str. Vasile Goldiș, începând cu ora 10 și a fost moderat de către Prof. Univ. Dr. Marius-Ioan Grec, Directorul Muzeului Memorial Universitar ,,Vasile Goldiș”.

Protos. Dr. Iustin Popovici