Slavă, mulțumire și recunoștință față de Dumnezeu și pomenirea ctitorilor neamului Românesc, la Paraclisul Arhiepiscopal din Vladimirescu

Bogăție de zi, binecuvântare de timp, astăzi, 15 ianuarie, în Duminica a 29 după Rusalii și Ziua Culturii Naționale, la Paraclisul Arhiepiscopal „Sfântul Apostol Andrei” din incinta Clinicii „Laser System” din Vladimirescu, unde Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească și a pomenit întru sfântă amintire pe „ctitorii neamului românesc”.

Deloc întâmplător demersul de a merge la acest Paraclis, aflat în incinta unui centru de îngrijiri paliative, în această „tămăduitoare”, de am vrea, zi. Asta pentru că, săvârșind astăzi pomenirea acestor „ctitori” de Românie, nimic mai potrivit decât a ne afla, după cum a spus Preasfinția Sa, într-un lăcaș de închinare ocrotit chiar de încreștinătorul și Ocrotitorul țării noastre. Iar dacă tuturor acestora adăugăm cuvinte ca „vindecare” și „recunoștință”, care pășesc sfios pe calea inimii din Evanghelia zilei, și frumusețea veșmântulului special purtat de anul 2023 în Patriarhia Română („Anul omagial al persoanelor vârstnice”), lesne de înțeles de ce această zi nu este doar o zi oarecare, ci o bogăție de zi și o binecuvântare de timp.

Un timp al împreună-rugăciunii, recunoștinței față de Dumnezeu, față de înaintașii noștri, „ctitorii neamului românesc”, față de părinții noștri, față de Biserica noastră pe care poetul nepereche, de la a cărui naștere se împlinesc astăzi 173 de ani, a numit-o „maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului”.

CUVÂNTUL IERARHULUI

Slavă, mulțumire și recunoștință față de Dumnezeu și pomenire ctitorilor neamului Românesc

Evanghelia celor zece leproși (Luca 17,12-19) ce se citește în biserici, în Duminica a 29-a după Rusalii, ne arată că Domnul Iisus Hristos S-a întâlnit cu zece oameni cuprinși de lepră, care erau excluși din comunitate și trăiau izolați, fiindcă boala lor era grea și se putea transmite ușor.

La cererea lor ca să fie miluiți de Iisus, Domnul îi trimite să se arate preoților, deoarece numai ei puteau constata, dacă unele persoane sunt bolnave de lepră și de asemenea, dacă vindecarea de lepră este una certă.

Toți zece s-au vindecat, însă numai unul s-a întors la Hristos și I-a mulțumit. Unul din zece s-a mântuit prin credință și recunoștință față de Mântuitorul Iisus Hristos.

Vindecările pe care Mântuitorul Hristos le săvârșește cu puterea Sa dumnezeiască sunt săvârșite sub semnul prezenței Împărăției lui Dumnezeu în lume. Ele nu sunt totul și nu sunt ultimul scop al venirii Fiului lui Dumnezeu în lume, ci vindecarea de păcat și de moarte, și recuperarea legăturii omului cu Dumnezeu.

Astăzi, Domnul Hristos, Cel ce „în vremea aceea” vindeca orice boală și orice neputință în popor (cf. Matei 9,35), este prezent în Sfânta Biserică – Trupul Său tainic. După Înviere Sa din morți și înainte de Înălțarea la cer, Mântuitorul Hristos a spus ucenicilor și urmașilor: „Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28,20). Așadar, înțelegem că Domnul Hristos este prezent în Biserică în mod nevăzut, dar lucrător prin harul Său (Sfintele Taine ș.a.).

Recunoștința celui vindecat, care se întoarce la Domnul Hristos și Îi mulțumește, ne învață și pe noi să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru darul vieții și pentru toate celelalte daruri primite de la El.

În această Duminică (15 ianuarie) sărbătorim și Ziua Culturii Naționale, încât suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra poporului român și mulțumim înaintașilor pentru cultivarea darurilor spirituale și culturale ale neamului românesc și ale Bisericii strămoșești.

Constatăm cu recunoștință că, Sânta Biserică, nu este doar „spital” pentru vindecarea de păcate, ci creatoare de spiritualitate și cultură creștin – românească. Înaintașii noștri, Sfinții, Voievozii, Ctitorii au conștientizat faptul că este necesar să fie și să fim recunoscători față de Dumnezeu, Care ne împodobește cu daruri și așteaptă roadele lucrării în duhul zidirii umane și sfinte nedespărțite de veșnicie, însă și față de istorie și lume.

Dumnezeu ne vrea împreună-creatori cu El și dorește să ne cultivăm sufletele, și să transfigurăm natura înconjurătoare în ofrandă adusă Creatorului lumii văzute și nevăzute (cf. Facere).

Toată osteneala săvârșită numai pentru cultura exterioară omului (biserici, școli, spitale etc.), este în zadar dacă ea nu contribuie în ansamblu la zidirea interioară a omului, la înălțarea lui în demnitate și sfințenie.

Temelia este Domnul Hristos și Biserica Lui, care este „stâlp și temelie a adevărului” (cf. I Timotei 3,15), pe care au creat cultură creștină și românească Sfinţii Voievozi Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu, Domnitorii Matei Basarab şi Dimitrie Cantemir; Sfinţii Ierarhi Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul, Petru Movilă, Simeon Ștefan, Andrei Şaguna, ctitori, scriitori, poeți, pictori, dascăli şi mulți alţii. Ei, Sfinții culturii românești, au concretizat aspirațiile creștine și populare ale neamului nostru pe corabia existenței binecuvântate de Dumnezeu.

Astfel, noi, cei de astăzi, avem datoria să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate darurile primite. Recunoștința față Dumnezeu se săvârșește prin Sfânta Liturghie și alte rugăciuni de mulțumire, iar față de ctitorii de cultură creștină se manifestă prin pomenirea lor la Sfintele Slujbe, acte liturgice sculptate în timpul sfințit de har, dragoste, credință și fapte bune.

Să nu uităm că „sufletul culturii este cultura sufletului”, de aceea ființa umană zidită după chipul lui Dumnezeu este prototipul culturii creștine.

Acum, la începutul „Anului omagial al persoanelor vârstnice” – 2023, am venit la această biserică – paraclis arhiepiscopal „Sfântul Apostol Andrei” din incinta Clinicii medicale, centru de îngrijiri paliative „Laser System” din localitatea Vladimirescu – Arad,  pentru a ne ruga în mod deosebit pentru toate persoanele bolnave și pentru oamenii cu o vârstă venerabilă, care fac parte din ființa poporului nostru.

Să ne păstrăm identitatea creștină și cultura românească în lumina iubirii lui Dumnezeu și a creației Lui, să avem grijă de persoanele în vârstă și bolnave, nu în izolare și degradare, ci în comuniune, dragoste și conlucrare, așa după cum ne învață și Sfântul Apostol Pavel: „Orice ați face, lucrați din toată inima, ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, bine știind, că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii, căci Domnului Hristos slujiți” (Coloseni 3, 23-24).”, este cuvântul așezat la sufletele credincioșilor arădeni și nu numai de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

15 ianuarie 2023 – Duminica a 29-a după Rusalii, Evanghelia Recunoștinței sau a Vindecării celor 10 leproși, Ziua Culturii Naționale, 173 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Anul omagial al persoanelor vârstnice.

Bogăție de zi, binecuvântare de timp, în care Preasfinția Sa a făcut cuprinderea tuturor acestora prin rugăciune, recunoștință, pomenire, dar și prin unirea mâinilor și a sufletelor vizitându-i pe seniorii/vârstnicii/părinții noștri care își poartă haina bătrâneții în centrul de îngrijiri paliative de la Vladimirescu. Vizită asupra căreia vom reveni cu alt articol.

Bogăție de zi, binecuvântare de timp, în care fiecare în parte și toți împreună am primit o invitație aparte: ca privind spre exemplul singurului lepros vindecat care s-a întors să mulțumească binefăcătorului său, măcar din când, să ne întorcem capul din orbecăiala vremurilor spre „ctitorii neamului românesc” și să le înțelegem calea pentru a o urma la rându-ne. Spre tămăduire.

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/7084/foto-slava-multumire-si-recunostinta-fata-de-dumnezeu-si-pomenirea-ctitorilor-neamului-romanesc-la-paraclisul-arhiepiscopal-din-vladimirescu

https://www.glasulcetatii.ro/articol/7085/foto-bunicii-de-la-centrul-de-ingrijiri-paliative-din-vladimirescu-vizitati-si-binecuvantati-de-ps-emilian-la-inceput-de-an