Cerc pastoral – misionar în parohia Chişineu-Criş II

Duminică, 19 februarie 2023, a Înfricoșătoarei Judecăți sau a  Lăsatului sec de carne , au debutat intrunirile preoților din Cercul pastoral-misionar Chișineu-Criș, coordonați de PC Părinte Daniel-Mirel Dumitru.

Parohia Chișineu-Criș II a găzduit această primă întrunire din anul 2023 prin oficierea Tainei Sfântului Maslu în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, începând cu orele 17.00, în prezența numeroșilor credincioși dornici să se întărească duhovnicește pentru a păși cu bucurie pe calea postului și pentru a se putea împărtăși de roadele lui.

Soborul preoților slujitori s-a constituit după cum urmează: Pr. Daniel-Mirel Dumitru-parohia Chişineu-Criş I, Pr. Cantemir Lipovanu-preot pensionar, Pr. Viorel Boţoc-parohia Socodor, Pr. Gabriel Gosta- parohia Şimand, Pr. Florin Borca-parohia Sepreus, Pr. Dan-Viorel Albiş-parohia Chişineu-Criş II, Pr. Ovidiu Ardelean- parohia Șiclău,  Pr. Mihai Oprea-parohia Ţipari, Pr. Adinel Popovici- parohia Grăniceri, Pr. Sandu Costin-parohia Pilu, Pr. Adrian Hanţiu-parohia Vânători, Pr. Nicolae Vidican-parohia Mişca, Pr. Gheorghe-Gabriel Juc-parohia Vărșand şi Diac. Florin-Adrian Pavel-parohia Chişineu-Criş I.

Cuvântul de învăţătură la Taina Sfântului Maslu a fost rostit de părintele Daniel-Mirel Dumitru, de la parohia Chișineu-Criș I, care, pe marginea pericopei evanghelice a duminicii de astăzi, a evidențiat cele mai importante învăţături care se pot desprinde din relatarea evanghelică. Astfel, părintele a subliniat în cuvântul său înțelepciunea și totodată pedagogia Bisericii, care a rânduit ca după ce în duminica precedentă , în care credincioșii au putut vedea prin Pilda întoarcerii fiului risipitor  una dintre cele mai frumoase imagini ale Părintelui Ceresc, icoană a așteptării, a răbdării, a iertării și a iubirii, în duminica de astăzi , aceștia să poată vedea tabloul Înfricoșătoarei Judecăți și astfel să aibă mintea îndreptată spre acest moment final al istoriei vieții pământești și printr-o continuă cercetare de sine sau printr-un examen al conștiinței să lucreze permanent virtutea pocăinței.

Totodată, părintele a amintit și faptul că cel mai important criteriu al Judecății de Apoi, este criteriul dragostei creștine, adică a iubirii concretizată în faptele îndurării sufletești și trupești sau cu alte cuvinte, faptele milei creștine, care își au izvorul în cea mai mare virtute, cea a dragostei sau a iubirii creștine dezinteresate.

Preotul paroh, Dan- Viorel Albiș a mulțumit în încheiere preoţilor şi credincioşilor prezenţi, susținând apoi referatele cu următoarele teme:,,Porunca cinstirii părinților. Dumnezeu ocrotește și binecuvântează persoanele în vârstă’’ şi ,,Muzica , formă de slăvire a lui Dumnezeu. Exemple de imnuri creștine nou-testamentare”. Seara s-a încheiat cu o agapă frățească.

Următoarea întâlnire a preoţilor din cercul misionar Chişineu-Criş va avea loc în data de 19 martie, în parohia Sintea-Mare.

Pr. Daniel-Mirel Dumitru

Parohia Chişineu-Criş I