CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA AGRIȘU MARE

Duminica a 3-a a Postului Mare, numită și ”a Crucii”, ne poziționează la jumătatea urcușului duhovnicesc din perioada Triodului și a Postului Sfintelor Paști, unde, pe lângă conștientizarea faptului că am greșit, și îndreptarea prin pocăință, suntem chemați la o viață autentică creștină, în credință și dragoste frățească.

Acest îndemn de credința și dragoste lucrătoare a prilejuit în Parohia Agrișu Mare, din Protopopiatul Ineu, întrunirea Cercului pastoral-misionar Târnova, coordonat de Pr. Ivănuț Voicu.

Taina Sfântului Maslu, a fost săvârșită în sobor, de către preoții: Pr. Ivănuț Voicu – Parohia Chier, Pr. Păiușan Florin – Parohia Târnova, Pr. Leucuța Marius – Parohia Agrișu-Mare, Pr. Alin Pingică – Parohia Arăneag, Pr. Tudor Robert – Parohia Drauț, Pr. Achim Giani – Parohia Dud, Pr. Bun Costel – Parohia Tauț, Pr. Lucaciu Marius  – Parohia Minișel, Pr. Giurgiu Gheorghe – Parohia Nadăș, Pr. Măriuță Doru – Parohia Camna, dar și invitații de suflet, Pr. Zaha Adrian – Parohia Ineu Centru (fost paroh al Parohiei Agrișul Mare), Pr. Zbîrcea Teodor-Gheorghe – Parohia Mădrigești, Pr. Diac. Bisorca Liviu-Adrian – Parohia Arad Centru.

Un înălțător cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele protopop Zaha Adrian, pornind de la frumusețea comuniunii în Biserică, ”Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui frații împreună!” (Ps. 132, 1), la care se adaugă și frumusețea Bisericii Parohiei Agrișul Mare, asemenea unei ”Catedrale a Plaiurilor”. Prezența în Biserică, atât la Sfintele Taine și Ierurgii cât și ca apartenență vie și lucrătoare în Sânul Bisericii, este o prezență și o părtășie a veșniciei lui Dumnezeu în viața noastră, înveșnicirea noastră în Dumnezeu fiind o conlucrare om-Dumnezeu, în care Dumnezeu cheamă, ajută și poartă e grijă, iar omul răspunde cu dragostea, credința, dăruirea sa, plinind cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, Biserica unește vremelnicia cu veșnicia, căci: ” În Biserica Măririi Tale stând, în cer ni se pare a fi…” (Troparul Utreniei).

De altfel, perioada postului Sfintelor Pasti, îmbracă Biserica în veșmânt sobru dar elegant, și chiar Duminica a 3-a din post culminează aceasta frumusețe – Crucea îmbrăcata în flori –  trimițându-ne parcă la frumusețea vederii descrise de Prorocul Isaia în capitolul 6 al cărții sale … am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreț şi poalele hainelor Lui umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte șase aripi: cu două își acopereau fețele, cu două picioarele, iar cu două zburau. Şi strigau unul către altul, zicând: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!”. Din pricina acestor strigăte, porțile se zguduiau din ţâţânele lor, iar templul s-a umplut de fum. Şi am zis: „Vai mie, că sunt pierdut! Sunt om cu buze spurcate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Şi pe Domnul Savaot L-am văzut cu ochii mei!”. Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine, având în mâna sa un cărbune, pe care îl luase cu cleștele de pe jertfelnic. Şi l-a apropiat de gura mea şi a zis: „Iată s-a atins de buzele tale şi va șterge toate păcatele tale, şi fărădelegile tale le va curăți”.  ” (Isaia 6, 1-7). Reținem, desigur, în această descriere a profetului Isaia nu doar frumusețe prezenței lui Dumnezeu, ci și conștiința vie a profetului, mărturisindu-și nevrednicia. La fel suntem chemați și noi, a conștientiza asumat greșelile noastre, a le mărturisi și a le îndrepta, a ”deveni colaboratori ai lui Dumnezeu în lume” prin lucrarea dragostei milostive și jertfelnice față de aproapele, astfel, înlăturând împăienjenirea ochilor, ajungând la ”Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul” (Ps. 33, 8).

Totodată, Duminica a 3-a din post, ”A Crucii”, ne îndeamnă și la responsabilitate creștină, în ambele dimensiuni, atât pe verticală – pornind de la recunoașterea depărtării noastre de Dumnezeu, la Dar, venindu-şi în sine, a zis: […] Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.” (Lc. 15, 17-19); cât și pe orizontală – între noi, semenii, fii ai Părintelui Ceresc și frați în Hristos Domnul. Însăși laturile Crucii, în înălțimea și lungimea ei, sunt expresie ale dragostei jertfelnice, Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veşnică” (In. 3, 16)

În încheiere preotul paroh Leucuța Marius a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor pentru osteneala lor, stranei pentru frumoasele răspunsuri și pricesne, exprimând totodată bucuria revederii preoților din Cercul Pastoral Misionar Târnova, dar și ai invitaților de suflet, la prima reuniune a acestuia în anul 2023.

Pr. Lucaciu Ionuț Marius