Liturghie Arhierească în Joia Patimilor la Catedrala Veche din Arad

În Sfânta și Marea Joi, Joia Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Veche din Cetatea Aradului.

Nu vorbim despre o simplă zi, sau o simplă zi de joi ci de acea zi de hotar în care Mântuitorul ne-a făcut neprețuitul dar de a fi părtași la viața Sa prin Sfânta Liturghie, de a fi contemporanii Săi. Vorbim despre acea zi în care, stând la masă cu ucenicii Săi, a instituit Sfânta Euharistie. Vorbim despre ziua Cinei celei de Taină, prin care părtași ne-a făcut și ne face vieții Sale. Vorbim despre ziua care povestește lumii întregi despre unitatea Bisericii adunată în jurul Sfântului Potir.

Despre importanța acestei zile și despre participarea noastră la viața lui Dumneze prin Împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos a vorbit și Preasfinția Sa în Cuvântul de Învățătură așezat la sufletele credincioșilor.

„Cinstim în aceste zile în mod deosebit Pătimirile Domnului nostru Iisus Hristos, începând cu vânzarea Lui de către Iuda, până la moartea pe Cruce și Învierea Sa din morți. Mântuitorul S-a întrupat din dragoste față de oameni: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16). Așadar Pătimirile, Moartea și Învierea Lui au acest scop, de a ne dărui nouă, tuturor, viața veșnică. Participarea la cinstirea Pătimirilor Lui, participarea la viața Bisericii, participarea la Sfânta Liturghie, înseamnă de fapt participarea la Taina pe care Mântuitorul Iisus Hristos a sădit-o în lumea aceasta prin Sfânta Liturghie, prin Sfânta Euharistie. Astăzi, în mod deosebit în Joia Patimilor, ne aducem aminte de Cina cea de Taină și de spălarea picioarelor de către Mântuitorul Iisus Hristos asupra ucenicilor Săi, Cina cea de Taină, cea în timpul căreia a întemeiat Sfânta Euharistie, care are ca și coroană a ei Sfânta Liturghie. Pentru că în timpul Sf. Liturghii săvârșim Sfânta Euharistie, care ni se dă nouă spre viața veșnică și iertarea păcatelor. De aceea, în Joia Patimilor, în Biserica noastră, se săvârșește Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, în sobor de preoți, de Arhierei, împlinind cuvântul Mântuitorul Iisus Hristos „Aceasta să o faceți întru pomenirea mea”. Îndemnul de a mânca Trupul Său și de a bea Sângele Lui înseamnă de fapt înveșnicirea noastră. Această conștiință să o avem, că împărtășindu-ne cu Trupul și Sângele Lui, participăm la viața Lui Dumnezeu. Mergând astăzi acasă de la biserică să avem această bucurie sufletească și împlinire că am participat la viața Mântuitorului Iisus Hristos, care S-a întrupat, a murit și a Înviat pentru noi. Să purtați în sufletele dumneavoastră această bucurie și să mărturisiți această prezență a Mântuitorul în viețile noastre, și în aceste zile, celor care din binecuvântate pricini nu au putut participa la Sfânta Liturghie.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

Liturghia săvârșită astăzi, în Joia Patimilor, una cu totul aparte, unică în an, în timpul căreia sunt aduși în jurul Sfântului Potir toți cei neputincioși, prin scoaterea Sfântului Agneț pentru toate acele situații de peste an în care preotul trebuie să împărtășească de urgență, din diverse motive, pe credincioși, iar în biserică nu se săvârșește Sfânta Liturghie.

O Liturghie prin care, după cuvântul Preasfinției Sale, ne-am făcut părtași vieții lui Dumnezeu. Nu oricând, ci în Joia Pătimirilor Sale.

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/7621/foto-liturghie-arhiereasca-in-joia-patimilor-la-catedrala-veche-prin-sfanta-impartasanie-participam-la-viata-lui-dumnezeu