Liturghie Arhierească săvârșită în ziua de Paști la Catedrala Veche

După o Noapte a Învierii care ne-a descoperit Catedrala Veche din Cetatea Aradului într-o mare de lumină, prin îmbrățișarea pe care arădenii cu lumânări în mâini și lumină în suflete i-au dăruit-o, astăzi, în Duminica Sfintelor Paști, sute de tineri de toate vârstele au cântat împreună ”HRISTOS A ÎNVIAT” la Liturghia Arhierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi.

„Cu luminile în mâini și cu sufletul curat să primim darurile Învierii Domnului și să trecem de la moarte la viață, de la întuneric la lumină, de la întristare la bucurie, de la singurătate la comuniune, de la răutate și indiferență la solidaritate și comuniune sfântă, luminați de dragostea și Harul lui Dumnezeu.”, a spus Preasfinția Sa în Cuvântul așezat la sufletele și mintea celor veniți la Înviere.

Învierea este Marele nostru Dar, însă „a trece de la moarte la viață, de la întuneric la lumină, de la întristare la bucurie, de la singurătate la comuniune, de la răutate și indiferență la solidaritate și comuniune sfântă” depinde doar de străduința fiecăruia de a face din fiecare zi o  Zi a Învierii care să ne deschidă Poarta Cerului.

”Poarta Cerului” a fost intitulată și Pastorala pe care Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei ne-a transmis-o tuturor și care astăzi, în prima zi de Paști, a fost citită credincioșilor arădeni.

Îndemnul Preasfințitului Părinte Emilian în această zi, simplu și profund: „să fim unii pentru ceilalți lumină, bucurie și viață”.

„Hristos a Înviat! Am ascultat Pastorala Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, transmisă clerului și credincioșilor din Arhiepiscopia Aradului cu prilejul Sărbătorii Învierii Domnului.

Am înțeles și mergem acasă cu această bucurie a faptului că Dumnezeu S-a făcut Om și mai mult decât atât S-a lăsat răstignit de oameni, a murit și a Înviat spre a noastră mântuire. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că prin Învierea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos a deschis Împărăția Cerului. El, Hristos, care este Calea, Adevărul și Viața, ne cheamă să ne împărtășim din viața și Învierea Lui, ca să fim fii ai Luminii, fii ai Vieții, să ne bucurăm de darurile pe care El le revarsă prin Biserica Sa fiecăruia în parte și tuturor laolaltă, pentru ca toți să fim cuprinși în Împărăția Sa cea Cerească. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. De aceea și noi participăm la aceste Sfinte Slujbe, fie că e vorba de perioada pascală, fie că e vorba de anul liturgic în sine, pentru a ne împărtăși din Viața și Lumina Mântuitorului Iisus Hristos. Ziua Învierii este pentru noi o zi în care înțelegem că Lumina a biruit întunericul, că Viața a biruit moartea, iar noi care suntem plini de viață a lui Hristos suntem chemați să risipim întunericul din viața noastră, să risipim păcatele din viața noastră, să fim lumină unii pentru alții, să ne bucurăm în Hristos. Această bucurie și această Lumină să o răspândim în casele noastre și în tot locul unde mergem, cât să fim unii pentru ceilalți lumină, bucurie și viață.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

16 aprilie 2023, Sărbătoarea Paștelui, Liturghie Arhierească în Catedrala istorică a Aradului, o zi în care, salutul Învierii a dărâmat barierele de orice fel dintre oameni, o zi în care însingurarea nu și-a mai aflat nicidecum locul, pentru că știuți sau neștiuți, cunoscuți sau necunoscuți, credincioșii și-au unit sufletele în cel mai frumos și cuprinzător dialog: HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/7635/foto-sute-de-aradeni-au-cantat-hristos-a-inviat-la-liturghia-arhiereasca-savarsita-in-ziua-de-pasti-la-catedrala-veche

https://www.glasulcetatii.ro/articol/7637/foto-a-doua-inviere-la-catedrala-veche-timp-al-bucuriei-linistii-si-impacarii-hristos-a-inviat