PREGĂTIREA PENTRU SFÂNTA SĂRBĂTOARE A INTRĂRII DOMNULUI ÎN IERUSALIM ÎN PAROHIA GURAHONȚ

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, în biserica ortodoxă “Bunavestire” din Gurahonț se desfășoară numeroase întâlniri cu tinerii.

În cadrul proiectului  “Hristos Împărtășit copiiilor”, prin grija preotului paroh, copiii au luat parte la  cateheze și la Sfintele slujbe de seară, pentru ca apoi să se apropie de Mântuitorul Iisus Hristos în chipul cel mai real, prin Sfânta Împărtășanie.

În acest sens în după-amiaza zilei de sâmbătă 8.04.2023, în ajunul Sfintei Sărbători a Intrării Domnului în Ierusalim, copiii și elevii din parohia Gurahonț potrivit tradiției au adus la Sfânta Biserică, ramurile de sălcuță, fiind întâmpinați la intrarea lor în curtea Bisericii de către preotul paroh Moț Aurelian Iulian, care i-a binecuvântat și le-a mulțumit pentru osteneala lor.

A urmat apoi o convorbire ,,Despre spovedanie” și despre ,,Sărbătoarea Învierii Domnului”, între pr. Moț Aurelian Iulian și tinerii prezenți.

Se apropie Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului pentru care suntem chemaţi să ne pregătim prin post, rugăciune sporită, milostenii şi fapte bune, încununând această pregătire cu bucuria primirii Sfântului Trup şi Sfântului Sânge a Mântuitorului Iisus Hristos, care ne curăţeşte de orice păcat.

Spovedania (Pocăinţa) este Sfânta Taină prin care credinciosul, mărturisindu-se în faţa preotului duhovnic şi luând dezlegare de la acesta, primeşte, prin puterea Duhului Sfânt, iertarea păcatelor mărturisite.

Taina pe care o putem folosica pe o cheie pentru a deschide ușa închisă și păzită a Raiului este Sfânta Spovedanie. Numai Sfânta Spovedanie ne poate curăți și primeni pentru a intra în Rai. Cel ce se spovedește continuu în viață și moare de asemenea spovedit acela nădăjduiește să-și mântuiască sufletul, dacă spovedania s-a săvârșit cu toată sinceritatea și cu toată căința, acela posedă Cheia Raiului și-și poate permite a intra.

A te spovedi înseamnă a te smeri – atât înaintea lui Dumnezeu, în chip tainic, precum și înaintea preotului, în chip vizibil. A te spovedi înseamnă a-ți alunga tot egoismul din tine, a nu-ți mai aparține ție, a te dezveli de tot subiectivismul personal. Taina Sfintei Spovedanii impune cea mai mare smerenie, cea mai mare umilință, cea mai mare căință, cea mai puternică zdrobire de inimă și părere de rău.

Apoi au fost spovediți fiecare în parte de către preotul paroh Moț Aurelian Iulian, pregătindu-se astfel pentru primirea cu vrednicie în Ierusalimul lor sufletesc, în chip real, a Mântuitorului Iisus Hristos prin Sfânta Împărtășanie.

Apropierea acestor copii și tineri de cele Sfinte, ne dă speranța că Biserica va avea un viitor luminat de Hristos.

Pr. Moț Aurelian-Iulian