Slujire Arhierească și comemorare a ctitorului Ștefan Rusu, la Parohia Grăniceri, din Arhiepiscopia Aradului, în Duminica a 5-a din Postul Mare

În Duminica a 5-a din Postul Mare (2 aprilie 2023), cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului, la Parohia Grăniceri, din Arhiepiscopia Aradului, a avut loc o slujire arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și o slujbă de comemorare a lui Ștefan Rusu originar din localitatea Grăniceri și cititor al bisericii și școlii confesionale din Otlaca Pustă, Ungaria.

La eveniment au participat clerici, credincioși și oficialități de cele două părți ale graniței, deoarece cele două localități, Grăniceri și Otlaca Pusta, au fost înfrățite și prin alte evenimente de-a lungul istoriei, o parte din credincioșii localității Grăniceri de odinioară trăind și lucrând pe terenurile din Pusta Medgyes, care ulterior a devenit localitatea românească Otlaca Pustă din Ungaria.

Ierarhul român din Ungaria, a venit la Parohia Grăniceri, împreună cu Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul Administrativ Bisericesc al Episcopiei din Ungaria și Paroh la Otlaca Pustă și cu o delegație numeroasă din Ungaria, din care au făcut parte și oficialități, precum: Domnul Gheorghe Cozma, Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Doamna Elvira Ardelean, Vicepreședinta AȚRU, Primar al Comunei și Președinte al Autoguvernării Românești Locale din Otlaca Pustă, Doamna Eva Bocsor Karancsi, Președintele Autoguvernării Românești Județene din Județul Bichiș (Békés) și al Asociației Culturale „Mihai Purdy” din Otlaca Pustă și Doamna Eva Iova Șimon, Directorul Săptămânalului „Foaia Românească”, dar și urmași ai familiei ctitorului Ștefan Rusu. La slujbă au participat și oficialități locale din Grăniceri, ca de pildă Domnul Primar Claudiu Petru Bătrânuț, Domnul Viceprimar Alexandru Iovu și Domnul Paul Krizner, Directorul Școlii Gimnaziale din Grăniceri. A fost oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, din Duminica a 5-a a Postului Mare, precum și slujba Parastasului pentru ctitorul Ștefan Rusu (1857-1941) și soția sa Zenovia Drăgan, dar și pentru trei Preoți din Grăniceri care au slujit pentru românii din Ungaria: Protopopul Toma Ungureanu de la Budapesta (1900-1957), Protopopul Ioan Borza de la Chitighaz (1900-1970) și Preotul Florea Duma de la Otlaca Pustă (1896-1947).

Răspunsurile liturgice au fost date de corul de credincioase al Parohiei Grăniceri condus de Doamna Sârb Floare și înființat acum 10 ani, precum și de cântăreții din Grăniceri și cei din Otlaca Pustă.

La sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Silluan a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru această zi frumoasă de comuniune românească peste graniță și de comemorare a strămoșilor și a exprimat recunoștința românilor din Ungaria pentru ctitorul Ștefan Rusu și pentru ceilalți Preoți din Grăniceri care au slujit comunitatea românească din Ungaria. În semn de recunoștință pentru cititorul Ștefan Rusu și pentru sprijinul dat comunității din Otlaca Pusta, Părintele Arhimandrit Calinic Covaci a oferit un rând de sfinte vase pentru biserica de azi, din Grăniceri. Iar Părintele Paroh Adinel Popovici a dăruit, la rândul său, Diplome de Excelență, icoane și monografia localității Grăniceri pentru Ierarh, Părintele Arhimandrit și oficialitățile din Ungaria și de la fața locului, precum și pentru urmașii familiei Ștefan Rusu. Asemenea a fost oferit și un prapur tricolor, cu hramul bisericii din tot la Otlaca Pustă, pentru A fi dus la această biserică. Personalitatea ctitorului Ștefan Rusu și aportul său pentru comunitatea din Otlaca Pustă, unde a construit biserica, școala confesională și casa parohială și le-a înzestrat și cu sesii de pământ pentru întreținerea lor, au fost subliniate de către Doamna Eva Bocsor Karancsi, Președintele Autoguvernării Românești Județene din Județul Bichiș (Békés), la sfârșitul slujbei Parastasului.

Evenimentul comemorativ de la Grăniceri s-a încheiat cu sfințirea crucii restaurate a ctitorului Ștefan Rusu și a crucilor soției și fiicei sale, la cimitirul din localitate, printr-o slujbă săvârșită de către Ierarh și soborul slujitor, precum și cu o agapă comună oferită oaspeților. Crucile au fost restaurate prin grija Părintelui Paroh Adinel Popovici, pe cheltuiala sa și cu sprijinul unor binefăcători. Iar în această zi (2 aprilie 2023) s-au împlinit exact 82 de ani de la trecerea la cele veșnice lui Ștefan Rusu.

Biserica din Grăniceri, sau Otlaca Mare, a fost construită în anul 1911 pe locul unei biserici mai vechi ce data din 1705, iar biserica din Otlaca Pusta, sau Pusta Medgyes, care se află astăzi în Ungaria, a fost construită în anul 1913, prin donația și sprijinul ctitorului Ștefan Rusu.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

Ctitorul Ștefan Rusu a fost comemorat la Parohia Grăniceri din Arhiepiscopia Aradului