Cerc misionar în parohia  Zimbru,  filia Valea Mare

În după-amiaza zilei de duminică 21 mai 2023, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Nr. 3 Gurahonţ, coordonat de către preotul Moţ Aurelian Iulian, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din parohia  Zimbru, filia Valea mare, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din filia Valea Mare.

Din sobor au făcut parte: pr. Moț Iulian coordonatorul cercului, pr.Groza Ștefan de la parohia Dieci,  pr.Cristea Silviu de la parohia Guravăii, pr. Curechean Alin de la parohia Cil, pr. Rocsa Sebastian de la parohia Pescari, pr. Pasc Darius de la parohia Bonțești, pr. Vesa Ioan de la parohia Iosășel, pr. Zbârcea Teodor de la parohia Mădrigești și pr. Bele Raul de la parohia Secaș.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)” în Patriarhia Română, preotul Pasc Darius de la parohia Bonțești a susținut următoarele teme:

  1. Bătrânii, în calitate de sfătuitori ai comunității. „Datina bătrânilor” (Iezechiel 8, 11;Ecclesiast 25,7-8; Matei 15, 2;Marcu7,3, 5);
  2. Conlucrarea preotului paroh cu specialiști (medici, psi­hologi, asistenți sociali, au­torități etc.) în scopul ajutorării persoanelor vârstnice.

În susținerea temei părintele Darius spunea: avem nevoie de experienţa şi înţelepciunea bătrânilor pentru a ne întoarce la ceea ce este mai important în viaţa noastră: familia, credinţa, relaţiile cu semenii noștri.

Biserica întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos este şi va fi „Casa milostivirii lui Dumnezeu”, în care orice om îşi află nu numai alinarea sufletească, dar şi un ajutor material pentru întreţinerea vieţii şi a sănătăţii prin harul lui Dumnezeu, dar şi prin mila bunilor creştini. Mântuitorul a spus despre Sine Însuşi: „Iată Eu sunt în mijlocul vostru ca Unul Care slujeşte” (Luca 22, 27).

Aşa cum Domnul Însuşi spune limpede în parabola samariteanului milostiv, slujirea în numele mântuirii lumii şi a omului nu poate fi încadrată în limitele naţionale şi religioase.

La fel, când îl primesc pe cel flămând, pe cel fără casă, bolnav sau pe cel închis, membrii Bisericii Îl primesc pe Hristos Însuşi, Care a luat asupra Sa toate păcatele şi suferinţele lumii. A-i ajuta pe cei în suferinţă înseamnă, în deplinul sens, a-L ajuta pe Hristos Însuşi, iar destinul veşnic al fiecărui om depinde de împlinirea acestei porunci a Lui (Matei 25, 31-41).

Hristos îi cheamă pe ucenicii Săi să nu se ţină departe de lume, ci să fie „sarea pământului” şi „lumina lumii” (Matei 5,13-14).

Biserica Ortodoxă a cultivat şi continuă să sporească duhovniceşte preocuparea oricărui creştin pentru ajutorul şi mila faţă de aproapele.

În finalul întâlnirii, preotul coordonator  a mulţumit tuturor pentru participare, deoarece preotul paroh nu a putut să fie prezent.

Pr. Moţ Aurelian Iulian