Conferință preoțească în Protopopiatul Sebiș

Vineri, 5 mai 2023, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului, a avut loc în Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Sebiș I, întâlnirea preoților din Protopopiatul Sebiș cu ocazia Conferinței de primăvară, pusă sub tematica generală a Anului Omagial 2023 – al „pastorației persoanelor vârstnice”.

În prima parte a întâlnirii, începând cu ora 9:00 a fost săvârșită slujba de Te-Deum, de către un sobor de preoți, format din: PC pr. Lușca Ciprian Dumitru- Parohia Zimbru, PC pr. Pasc George Darius- Parohia Bonțești și PC pr. Ivănuț Valerian Iulian- Parohia Bârsa, în prezența preoților din protopopiat.

În continuare, Preaonoratul Părinte Protopop Beni Ioja, a deschis lucrările conferinței preoțești de primăvară, prin rostirea unui cuvânt de bun venit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, exprimând recunoștința și mulțumirea preoțimii Protopopiatului Sebiș pentru prezența și purtarea de grijă arătată neîncetat față de parohiile din cuprinsul Protopopiatului Sebiș.

În deschiderea părții a doua, Preaonoratul Părinte Protopop Beni Ioja, a adresat un cuvânt de bun venit delegației chiriarhale alcătuită din: Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Silviu – Nicolae Faur – Consilier administrativ-bisericesc, Preacucernicul Părinte Arhid. Gheorghe Lehaci- Consilier economic, Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Teodor Pavel- Consilier pentru patrimoniu și Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Dr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.

Totodată Preaonoratul Părinte Protopop, a îndreptat gânduri de bun venit și către toți preoții Protopopiatului Sebiș, evocând importanța întâlnirii, în contextul proclamării anului 2023 de către Sfântul Sinod ca: „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și a rugat pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei să prezideze lucrările conferinței.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei și-a exprimat bucuria de a se găsi în mijlocul preoților Protopopiatului Sebiș și le-a vorbit acestora despre semnificațiie Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice, subliniind faptul că Biserica prin slujitorii ei prețuiește și se îngrijește și de cei tineri, dar și de cei bătrâni, întregul popor dreptcredincios are nevoie să fie condus pe calea mântuirii.

În cele ce au urmat, în conformitate cu tematica Anului Omagial 2023, au fost susținute mai multe referate, fiecare dintre acestea ducând la o mai bună cunoaștere asupra importanței pastorației persoanelor vârstnice în viața Bisericii Ortodoxe Române și a parohiilor din cuprinsul ei. Pr. Lușca Ciprian Dumitru de la parohia Zimbru, pr. Pasc George Darius de la parohi Bonțești, pr. Ivănuț Valerian Iulian de la parohia Bârsa, pr. Dan Dănuț de la parohia Avram Iancu și pr. Bulea Mihai de la parohia Bănești au fost referenții conferinței. În cadrul referatelor au fost prezentate perspective biblice și patristice asupra modului în care este înțeleasă bătrânețea în Biserică și au fost exprimate mai multe puncte de vedere asupra unor probleme pastoral-misionare actuale cu privire la persoanele vârstnice precum, problema eutanasiei, violența domestică, îngrijirile paliative și singurătatea.

În cele ce au  urmat, s-au purtat discuții pe marginea celor expuse în cadrul referatelor precum și pe marginea tematicii Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice, delegații eparhiali manifestându-și aprecierea față de preoții referenți pentru calitatea referatelor prezentate.

Delegații eparhiali, au subliniat prin intervențiile lor importanța comunicării și a colaborării tuturor preoților, asigurând preoțimea de deschiderea ierarhilor și a ostenitorilor Centrului Eparhial, de a rezolva toate problemele ce se ivesc. Aceștia au îndemnat pe preoți la îndeplinirea cu responsabilitate a atribuțiilor preoțești, la deschidere și dăruire față de credincioșii păstoriți și au lămurit mai multe probleme de ordin administrativ-bisericesc.

În încheiere, Preaonoratul Părinte Protopop Beni Ioja, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Timotei și delegației chiriarhale pentru prezență, precum și pentru sfaturile date și comunicările făcute, aducând asigurarea că preoții Protopopiatului Sebiș vor căuta să slujească în continuare la altarul Bisericii străbune, printr-o pastorație eficientă, menită să răspundă necesităților vremurilor dificile pe care le trăim.

Pr. Dr. Florin Ioan Gașpar

 Parohia Cărand