PS Părinte Emilian Crișanul a participat la hramul istoric al Mănăstirii Neamț

Ca în fiecare an, Praznicul Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos a adunat, cu prilejul hramului istoric al Mănăstirii Neamţ, mii de credincioşi din întreaga ţară. Sărbătoarea a început încă de ieri seara, 24 mai, când a fost săvârșită slujba Privegherii, iar în această dimineață, 25 mai, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Cea mai veche așezare monahală din Moldova, ctitorită de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, se bucură în fiecare an de mii de oameni, veniți de pretutindeni, să participe la hramul istoric al Mănăstirii Neamț, devenind astfel cea mai însemnată sărbătoare pentru creștinii din această regiune. Încă de ieri dimineață, peste 150 de tineri și adulți s-au adunat la Târgu Neamț și la Pipirig, pentru a merge într-un pelerinaj pedestru la hramul așezământului monahal. Activitatea, organizată de Sectorul de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, și-a propus să reînvie vechea tradiție a bunicilor și strămoșilor noștri, care obișnuiau ca la marile sărbători din preajma mănăstirilor să meargă împreună și să participe la sfintele slujbe. Miercuri seară, începând cu ora 18.00, slujba Privegherii a fost săvârșită de un sobor de stareți, preoți și diaconi, sub protia părintelui arhim. Petroniu Marin, exarh de Neamț și starețul Mănăstirii Pângărați, iar la final, mulțimea a fost binecuvântată de IPS Teofan.

Joi dimineață, încă de la primele ore, credincioșii adunați la sărbătoarea istorică a „Ierusalimului ortodoxiei române” au aşteptat la rând pentru a se închina la moaştele Sfântului Cuvios Paisie Velicicovschi, ale Sfântului Simeon cel din Muntele Minunat şi ale Sfântului necunoscut, acestea fiind aşezate în biserica cea mare a mănăstirii. De asemenea, închinătorii s-au rugat şi la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care datează din anul 665, a fost pictată în Lida şi dăruită de împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul domnitorului moldovean Alexandru cel Bun, în anul 1429.

Înainte de oficierea Dumnezeieștii Liturghii, soborul şi credincioşii au participat la slujba sfinţirii apei, oficiată în faţa aghiasmatarului mănăstirii. Sfeștania a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul. În cuvântul adresat pelerinilor, părintele prof. univ. dr. Viorel Sava de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, a arătat că prin folosirea aghiasmei, omul primește harul sfințitor:

Stropindu-ne cu apă sfințită și gustând din ea, ne consolidăm credința spre viața veșnică. Stropindu-ne cu apă sfințită și gustând din ea, descoperim calea cea adevărată și rămânem cu Hristos, Cel ce permanent rămâne cu noi. Gustând și stropindu-ne cu apa aceasta, demnitatea noastră umană se înnoiește din zi în zi, cu speranța că va ajunge în culmea acestei restaurări, și anume șederea de-a dreapta Tatălui, împreună cu Hristos, în Împărăția cea veșnică, pe care Hristos Domnul, prin rugăciunile Maicii Sale, ale tuturor sfinților nemțeni și ale sfinților de pretutindeni, să ne învrednicească și pe noi.

După slujba de binecuvântare, cei prezenți au mers în procesiune cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului până în curtea Mănăstirii Neamţ. Acolo, pe un podium special amenajat, clericii au săvârşit Sfânta Liturghie. După cântarea axionului praznical, monahul Visarion Axinia, viețuitor în cadrul mănăstirii, a primit Taina Hirotoniei întru ierodiacon.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a mărturisit în cuvântul său că omul este chemat să se apropie de slava lui Dumnezeu prin citirea Scripturii, prin rugăciune și prin împărtășirea cu Sfintele Taine: 

Unde vom fi noi îmbrăcați cu putere de sus? Unde vom fi martorii morții, Învierii și înălțării Domnului Hristos? În două locuri: în sfintele noastre mănăstiri, chemați fiind călugării spre rugăciune și smerenie de foc, și în sfintele parohii, unde se află familii binecuvântate. În interiorul acestor două locuri sacre este chemat omul să viețuiască în ritmul Împărăției Cerurilor încă din această lume. Cum să se împlinească acest lucru în viața de mănăstire și în viața de parohie? Un părinte din vremea noastră, Părintele Zaharia (Zaharou n.r.), cipriot de neamul său, mărturisește că fie în mănăstire, fie în viața de familie, sunt necesare trei lucruri: Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură să fie prezentă în viața fiecăruia, în al doilea rând, rugăciunea, gândul la Dumnezeu cât mai des în timpul zilei, căci mărturisește un părinte în cartea minunată numită Pateric: „Prin rugăciune dați suflet, adică puneți suflet și primiți duh”, adică primiți Duhul Sfânt, și cel de-al treilea lucru necesar în viața noastră de parohie și de mănăstire, să ne apropiem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, împărtășindu-ne cu Trupul și Sângele Domnului Hristos. Dumnezeiasca Scriptură, rugăciunea cea de toată vremea și Sfânta,  Dumnezeiasca și Îndumnezeitoarea Împărtășanie sunt căile pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna noastră pentru a ne apropia, chiar dacă firav și cu multe căderi, de slava pe care El a rânduit-o fiecărei ființe umane, mai înainte de facerea lumii.

Totodată, părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, a mulțumit tuturor celor care au înfrumusețat și în acest an cu prezența lor sărbătoarea hramului istoric, bucurându-se de binecuvântarea revărsată de Domnul.

Ziua Înălțării este dedicată eroilor care s-au sacrificat pentru patrie

Spre finalul evenimentelor dedicate hramului Mănăstirii Neamţ s-a săvârşit slujba Parastasului pentru ctitorii aşezământului monahal, pentru eroii neamului care s-au jertfit, ostași care de-a lungul anilor au murit pentru apărarea și demnitatea ţării. Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Domnului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

În această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se face pomenirea celor căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și închisori pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

Vă invităm să accesați și:

(Video) IPS Teofan: „Să avem prilejul să-l mărturisim pe Domnul Hristos”

(Video) IPS Teofan: „Destinația omului este să se îmbrace cu putere de Sus”