Admitere la  Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad derulează programe de studii universitare de licență, masterat și doctorat. Înscrierea la aceste programe de studii are loc la secretariatul Facultății aflat în municipiul Arad, str. Academia Telogică, nr. 11-13, după următorul calendar:

 1. Studii de licență (Teologie Ortodoxă Pastorală)
 • Prima sesiune de înscriere se va desfășura în perioada 03 – 23 iulie 2023, între orele 09:00 și 15:00.
 • Probele de admitere vor avea loc în data de 24 iulie.
 • A doua sesiune de înscriere se va desfășura în perioada 01-12 septembrie 2023, între orele 09:00 și 15:00.
 • Probele de admitere vor avea loc în data de 13 septembrie

Evaluările vor fi susţinute fizic la facultate sub formă de interviu motivaţional (admis/respins), care constă în verificarea aptitudinilor socio-umane, muzicale, de dicţie şi psihologico-duhovniceşti cerute de reglementările canonice, legislative şi regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Române, precum şi în verificarea cunoştinţelor de Teologie Dogmatică după programa stabilită de Sfântul Sinod.   Ierarhizarea candidaţilor se va face luând în calcul media obţinută la examenul de bacalaureat în proporţie de 100%. Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc va consta în nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română.

Nu vor susţine proba eliminatorie de Muzică şi dicţie absolvenţii Seminariilor teologice liceale, personalul clerical şi cel monahal.

Pentru actele necesare înscrierii și tematica aferentă examenului de admitere a se vedea site-ul Facultății (click aici)

 1. Studii de master (Pastorație și viață liturgică)
 • Prima sesiune de înscriere se va desfășura în perioada 03 – 23 iulie 2023, între orele 09:00 și 15:00.
 • A doua sesiune de înscriere se va desfășura în perioada 01-12 septembrie 2023, între orele 09:00 și 15:00.
 • Proba de admitere pentru programul de masterat va avea loc în data de 13 septembrie

La programul de masterat, candidații vor susține o evaluare orală. Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota de la examenul oral + 50% media examenului de licenţă = media de admitere.

Pentru actele necesare înscrierii și tematica aferentă examenului de admitere a se vedea site-ul Facultății (click aici)

III. Studii doctorale (Teologie Dogmatică; Drept bisericesc; Istoria Bisericii Ortodoxe Române; Teologie Morală și Spiritualitate Ortodoxă)

Înscrierea la programul de doctorat va avea loc în perioada 01-08 septembrie 2023. Examenul de admitere va avea loc la sediul Facultății, după următorul program:

 • proba scrisă: 12 septembrie 2023, ora 13:00,
 • depunerea contestațiilor: 13.09.2023
 • rezolvarea contestațiilor: 14.09.2023
 • proba orală: 15 septembrie 2023, ora 09:00
 • afișarea rezultatelor finale: 15 septembrie 2023

Pentru actele necesare înscrierii și tematica aferentă examenului de admitere a se vedea site-ul Facultății (click aici).

La toate programele de studii menționate Facultatea dispune de locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.

Mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad puteți afla de pe site-ul oficial al instituției de învățământ (click aici) sau folosind datele de contact: tel. 0257 285 855, email: secretariat.teologie@uav.ro .

Comisia de admitere