Paraclisul Facultății de Teologie și-a serbat hramul de vară în prezența Ierarhilor arădeni. Hirotonii întru diacon și preot

Într-o lume în care tot mai adesea auzim „nu mai avem timp”, Biserica vine și astăzi și ni-l dăruiește cu asupra de măsură prin bogăția duhovnicească și liturgică sădită în el:

suntem în Duminica a 10-a după Rusalii (timpul Învierii), la Odovania praznicului Schimbării la Față (timpul schimbării personale la „față”); la prăznuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul și totodată a hramului Paraclisului Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad (timpul sărbătorii și al „cugetării la înduhovnicirea și sfințirea noastră prin lucrarea și Harul Preasfintei Treimi”, după cum spunea Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, la Slujba Privegherii de aseară); în Postul Adormirii Maicii Domnului (timpul dragostei și recunoștinței față de „cea grabnic ajutătoare” nouă în toate nevoile). Tuturor acestora, adăugând la ceas de seară, Concertul de cântări bisericești în cinstea Maicii Domnului, susținut de Grupul psaltic ”Sf. Ioan Damaschin” (timpul bucuriei și al comuniunii).

Cu o așa bogăție revărsată spre noi, voință să avem pentru a ne părtăși, acum și oricând, de ceea ce Biserica ne așează în viețile noastre pentru a da lui, timpului, măsura cuvenită.

„Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă…”, a glăsuit astăzi Evanghelia peste lumea întreagă. Credință și voință să avem.

Același mesaj a îmbogățit și curtea Paraclisului universitar din Arad, unde Ierarhii arădeni, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Emilian Crișanul, au săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu un bogat sobor de preoți și diaconi, așa cum se cuvine la ceas de sărbătoare. Aceeași curte în care generații de seminariști și teologi și-au purtat și își poartă pașii, gândurile și dorurile, și cărora, în urmă cu un an, s-au adăugat cei mai tineri învățăcei – elevii Școlii „Episcop Ioan Mețianu”. Tineri care se vor fi părtășit adesea din viața și scrierile Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, care, spunea Preasfințitul Părinte Emilian, „ne îndeamnă să reflectăm la păstrarea și mărturisirea dreptei credințe (Ortodoxe), la cinstirea Sfintelor Moaște și la pelerinajul vieții noastre pe pământ”. 

În Cuvântul de învățătură așezat astăzi la sufletele credincioșilor, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a vorbit despre pericopa evanghelică a zilei, care a avut în centrul său Vindecarea lunaticului, și despre îndatorirea pe care fiecare dintre noi o avem de a păstra dreapta credință, după modelul Sfântului astăzi prăznuit.

„Suntem într-o Duminică nu obișnuită în cursul Anului bisericesc, deși Duminica este ea însăși sărbătoare. Astăzi încheiem praznicul Schimbării la Față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este Odovania praznicului și, de asemenea, sărbătorim și hramul Școlii teologice care funționează aici. Școlile teologice au și zile comune de sărbătorire, de pildă la Sfinții Trei Ierarhi, toți cei care au fost mari Dascăli de învățătură ortodoxă, creștinească, dreptmăritoare. În cursul timpului, Biserica lui Hristos a simțit și dezbinarea unor credincioși și de aceea trebuie să fie și o Școală teologică, călăuzitoare a dreptei învățături, a ceea ce trebuie să știm noi, creștinii. 

Dreptmăritori, în limba veche înseamnă cei care țin la drepata credință și aceasta trebuie să o învățăm mereu. 

Sfânta Evanghelie de astăzi de la Matei ne vorbește despre vindecarea lunaticului, copilul unic al unui credincios din Legea Veche, care L-a rugat pe Mântuitorul să îl vindece pe fiul său. Ucenicii înșiși nu au putut să îl vindece, căci îi rugase și pe ei. Vindecarea aceasta însemna îndepărtarea răului, îndepărtarea duhului necurat. Iată de ce și Mântuitorul le spune: „acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post”. De aceea și această Duminică este pe cursul Postului Adormirii Maicii Domnului. 

Iată cum se adună toate aceste sărbători la un loc. Iată câte amănunte ale credinței noastre ni se propun astăzi, într-o unitate desăvârșită. Am avut și praznicul Schimbării la Față. Ne-a strălucit ochilor noștri din Lumina dumnezeirii, o Lumină nu ca aceasta a soarelui, ci a întregii puteri dumnezeiești. Ne rugăm să strălucească Lumina cea pururea fiitoare, fără sfârșit, Lumina dumnezeiască aceea care pătrunde în adâncul sufletului. Cu ce trebuia înlocuită rațiunea atacată de diavol în copilul acela nevinovat dacă nu cu această Lumină a lui Hristos Dumnezeu? Hristos l-a vindecat tocmai ca sa pună în loc această Lumină  vindecătoare a dumnezeirii, pentru a putea reintra în făgașul îndatoririlor firești: să vadă în adâncul sufletului și să găsească atașamentul pe care îl are față de Dumnezeu și să lucreze mai departe pentru ceea ce este spre mânutire, într-o unitate cu toți ceilalți. 

La această unitate ne îndeamnă și Maica Domnului, în Postul acesta al Adormirii,  ca să rămânem așa cum i-a îndemnat pe ucenici și Mântuitorul, și ea îaninte de Adormire, pentru unitate de învățătură și unitate creștină. Trebuie să reluăm pentru conștiința noastră și pentru tot ceea ce înseamnă mișcarea noastră pe acest pământ, în concordanță cu mișcarea Însăși pe care Dumnezeu o face în lume. 

În această privință, Sfântul Maxim Mărturisitorul, patronul duhovnicesc al celor care cercetează acest loc și ajută pe toți ne dă îndemnul cuvenit pentru că are un cuvânt de învățătură tocmai pentru cel care a fost vindecat. Are această învățătură pentru că Sf. Maxim a căutat să pătrundă în adâncul învățăturii creștine și să înlăture anumite erezii în care au căzut mulți. Sfântul Maxim a încercat să oprească toate curentele care erau contrare învățăturii creștine. De aceea, școlile teologice l-au ales ca patron duhovnicesc, pentru că a adâncit tot ceea ce învață Biserica, cu dreptate, nu cu strâmbătate. Nu cu deficiență de gândire sau luarea gândirii filosofice pe altă cale decât cea pe pe care Mântuitorul Însuși a luat-o și din care credinciosul obișnuit să ia tot ceea ce este de folos pentru sufletul lui. 

Aceată lucrare sfântă a Bisericii pentru învățătură și după învățătura Mântuitorului, Sfnților Apostoli și marilor Părinți ai Bisericii, mari Ierarhi, preoți, dar mai ales un Cuvios ca Sf. Maxim, care el însuși a fost dascăl de filosofie și obișnuit cu gândirea înaltă a putut să o adâncească până în adâncul sufletelor oamenilor și să recunoască toți din vremea sa că învățătura ortodoxă este susținută prin Tradiția Bisericii, prin tot ceea ce Biserica păstrează cu scumpătate din ceea ce au împlinit veacurile trecute, megând până la Sf. Apostoli și Mântuitorul. Dumnezeu să ne ajute și nouă tuturor pentru pentru rugăciunile Sfântului Maxim Mărturisitorul să ținem adevărata credință, care se lucrează prin fapte și minuni. Acelea mai ales care privesc sănătatea noastră sufletească și propășirea noastră în toate cele ce sunt de folos lumii întregi, pentru că Sfinții pentru aceasta au lucrat. Și noi să avem această încredințare în inimi și suflete că Dumnezeu ne ajută și pe mai departe.”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Timotei.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul i-a felicitat pe toți cei care merg zi de zi, sărbătoare de sărbătoare la această biserică din incinta Facultății de Teologie, unde se face o lucrare misionară deosebită, dar și pe cei doi tineri, Romeo-Ioan Cirț și Gheorghe-Marius Danciu, hirotoniți în treapta de diacon și cea de preot.

„Ne rugăm lui Dumnezeu să vă dăruiască putere, sănătate și înțelepciune pentru binele Bisericii și mântuirea noastră a tuturor. Nu este ușor în zilele noastre a întări și a adânci rugăciunea atât în Biserică cât și în familie și societate. Suntem îndemnați să ne rugăm mai mult, cu o rugăciune profundă, nu superficială sau de ochii lumii. O rugăciune în care să simțim prezența lui Dumnezeu în noi sau să chemăm ajutorul lui Dumnezeu pentru noi, pentru familiile noastre, pentru cei bolnavi și pentru cei bătrâni, pentru cei care nu se pot ruga din diferite pricini. Felicităm pe toți cei care îngrijesc acest așezământ și bisericesc și teologic. Astăzi au fost hirotoniți doi tineri în treapta diaconiei și a preoției, care vor merge în parohiile lor pentru a păstori credincioșii de acolo. Ne-am rugat pentru ei, ca Harul Duhului Sfânt să se coboare peste ei, să-i sfințească și să-i întărească în lucrarea preoțească pe care urmează să o săvârșească. Îi felicităm pe toți cei care au contribuit la formarea lor, astfel încât bucuria Bisericii să fie și bucuria lor. Tututor ani mulți și binecuvântați”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

13 august 2023, Duminica a 10-a după Rusalii, hramul de vară al Paraclisului teologilor arădeni, Liturghie Arhierească în timpul căreia Biserica a primit, la momentele rânduite, doi noi slujitori prin hirotonia întru diacon a teologului Romeo-Ioan Cirț, pe seama Parohiei Căpâlnaș, și prin hirotonia întru preot a diaconului Gheorghe-Marius Danciu, fostul președinte ASCOR Arad, pe seama Parohiei Satu Mare.

Ziua de prăznuire a Sfântului Maxim Mărturisitorul, o zi de împreună-rugăciune, de bucurie și de bună și bogată purtare a iei în Liturghie.

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/8207/foto-paraclisul-facultatii-de-teologie-si-a-serbat-hramul-de-vara-in-prezenta-ierarhilor-aradeni-hirotonii-intru-diacon-si-preot