Prezență arhierească la Schitul Bodrogu-Vechi

Acasă la Cuvioasa, în Casa lui Dumnezeu. Ori de câte ori ne este dat a participa la o Sfântă Liturghie într-o biserică ce o are ca ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, primul gând ne este acela că vom fi din nou „acasă la Cuvioasa, în Casa lui Dumnezeu”. Așadar, acasă la Cuvioasa, în Casa lui Dumnezeu, la Schitul Bodrogu Vechi din Arhiepiscopia Aradului aveam să ne părtășim astăzi de darurile cu care Dumnezeu a împodobit această nouă zi. Printre aceste daruri, prezența în mijlocul obștii și a credincioșilor a Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul.

Așadar, o nouă Duminică dăruită nouă, tuturor, pentru a o așeza pe calea mântuirii: Duminica a 12-a după Rusalii, zi în care în chip deosebit picuri de lumină se revarsă asupra lumii din candelele aprinse ale vieții Sfântului Cuvios Pimen cel Mare și a Sfântului Mucenic Fanurie, și totodată zi în care Evanghelia zilei vine și ne așează în fața sufletului și a minții pilda tânărului bogat.

Contextul social în care am primit aceste daruri, unul deloc odihnitor: războaie, incendii, foamete, furtuni devastatoare, arșiță, și, dincolo de toate acestea, acele cazuri care ne arată în imagini greu de acceptat cum omul îi devine, fără prea multe mustrări de conștiință, omului lup: o tânără Mamă spune celor din jur „Nu am aer!” și nimeni dintre cei care ar fi putut-o ajuta nu vrea să audă; un tânăr cu mintea pierdută în hățișurile drogurilor curmă viața altor tineri aflați la început de drum; și recent, zeci de victime ale unei explozii despre care auzim, așa cum și la Colectiv am auzit, „că vinovații vor fi trași la răspundere”… fără ca aceste cuvinte să nu riște să fie goale de sens…

Evanghelia zilei ne vorbește despre un tânăr bogat care Îl caută pe Dumnezeu și care aflându-L, dar neconlucrând cu El, riscă să umbrească toată buna lucrare de până atunci.

Despre conlucrarea cu Harul lui Dumnezeu, care de fapt este și răspunsul/rezolvarea neodihnitoarelor vremuri, a vorbit și Preasfințitul Părinte Emilian în cuvântul de învățătură, spunând că atunci „când lipsește din noi Harul lui Dumnezeu nu mai suntem ceea ce ar trebui să fim: creștini buni și oameni buni”.

CUVÂNTUL IERARHULUI

„Am ascultat această a 12-a Duminică după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, două fragmente din Noul Testament: unul din Evanghelia de la Matei (19, 16-26), care se referă la convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu un tânăr bogat, iar celălalt fragment din Epistola I către Corinteni (15, 1-11) a Sfântului Apostol Pavel, care se află, după rânduiala Sfintei noastre Biserici, în legătură duhovnicească, teologică, cu primul. 

Suntem astăzi chemați să reflectăm la cuvintele rostite de Mântuitorul în fața ucenilor Săi: „ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Adică lucrarea lui Dumnezeu în oameni este posibilă prin puterea Lui, iar atunci când oamenii nu caută puterea Lui și nu săvârșesc binele pe care îl rânduiește Dumnezeu, atunci această putere nu este de la El. Sau, cu alte cuvinte, ceea ce facem noi bine în lumea aceasta, facem cu puterea lui Dumnezeu. Mântuirea este posibilă prin lucrarea noastră, prin conlucrarea noastră cu Dumnezeu, cu Harul lui Dumnezeu, încât spune Mântuitorul ucenicilor Săi:  „Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel” (Mt. 19, 28).

Conlucrarea cu Dumnezeu dă posibilitatea ca omul, hirotonit sau nehirotonit, să poată lucra spre folosul lui, dar cu ajutorul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, capitolul 15, arată această lucrare a lui Dumnezeu în om și mai ales se dă exemplu pe sine, care n-a fost dntre ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos, dar totuși s-a împărtășit de Harul lui Dumnezeu  și i-a dat această putere de a-L mărturisi în lume, după ce, mai întâi îi prigonea pe Hristos și pe uncinicii Lui. Și zice Sfântul Apostol Pavel: „Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt”. Prin Harul lui Dumnezeu a devenit ceea ce a devenit: mare Apostol, mare propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu. El și ceilalți Apostoli.

Privind cătrei ei, putem și noi concluziona că suntem ceea ce suntem prin harul lui Dumnezeu, iar când lipsește din noi Harul lui Dumnezeu nu mai suntem ceea ce ar trebui să fim: oameni ai lui Dumnezeu, creștini buni. 

Continuă Apostolul zicând: „și harul Lui, care este în mine, n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toți”. Așadar nu este de ajuns prezența Harului lui Dumnezeu ci și conlucrarea cu el, pentru a deveni ceea ce ne dorim să devenim. Noi cerem ajutorul lui Dumnezeu, însă trebuie să ostenim pentru a primi darurile Duhului Sfânt. Este nevoie de conlucrare ca să avem rezultatetele dorite, nu spre lauda lumii ci pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu că prin Harul Lui suntem oameni desăvârșiți sau credincioși care tindem spre desăvârșire. 

„M-am ostenit mai mult decât ei toți. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine”, mai spune Apostolul. A  pus la treabă Harul, nu l-a pus pus cu zgârcemie deoparte. 

Sfântul Apostol Pavel argumentează lucrarea Sa misionară prin faptul că Hristos cel înviat dăruiește Harul, dar dacă nu s-a întâmplat lucrul acesta (Învierea) „zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră”. Adică este nevoie de o credință dincolo de aparențe pentru ca ea să rodească. Dumnezeu lucrează prin oameni, însă oamenii trebuie să se facă lăcașuri, așa cum Maica Domnului s-a făcut lăcaș Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să rodească în viața fiecăruia.

Înțelegem, așadar, convorbirea Mântuitorului cu tânărul bogat în contextul în care lăsăm Harul lui Dumnezeu să lucreze în noi și ne bucurăm de această prezență a lui Dumnezeu în ființa noastră, care ni se împărtășește prin Sfânta Biserică spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul în cuvântul de învățătură așezat la sufletele credincioșilor care au ales ca astăzi să se părtășească de Sfânta Liturghie la Schitul Bodrogu Vechi.

27 august 2023, Duminica a 12-a după Rusalii, Liturghie cu prezență Arhierească la Schitul Bodrogu Vechi, timp cu și pentru Dumnezeu în vremuri încercate de felurite și grele întâmplări, în care chemați suntem, spre liniștirea și așezarea tuturor acestora, la conlucrarea cu Harul lui Dumnezeu.

Sursa: https://www.glasulcetatii.ro/articol/8264/ps-emilian-la-schitul-bodrogu-vechi-cand-lipseste-din-noi-harul-lui-dumnezeu-nu-mai-suntem-ceea-ce-ar-trebui-sa-fim-crestini-si-oameni-buni