ZIUA EROILOR COMEMORATĂ ÎN PAROHIA GURAHONȚ

La Praznicul Înălțării Domnului, zi în care Biserica Ortodoxă Română prăznuiește jertfa eroilor neamului, în Parohia Gurahonț din protopopiatul Sebiș, după Sfânta Liturghie, a fost săvârșită de către preotul paroh Moț Aurelian Iulian slujba de pomenire, a eroilor, a ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre sau închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești.

În cuvântul său părintele Iulian spunea: Mai presus de toate, azi, neamul nostru o dată cu Înălţarea Domnului îşi serbează istoria eroismului său legendar personificat prin eroi.

De aceea, peste tot în țară s-au înălțat astăzi rugăciuni pentru veșnica odihnă a eroilor. Însuși Mântuitorul a avut cuvinte de laudă și de înaltă apreciere a jertfelniciei oamenilor, când a spus că «dragoste mai mare decât aceasta nimeni nu are, ca viața să și-o pună pentru prietenii săi(Ioan15, 13).

Suntem convinşi că visul milenar înfăptuit prin ei, ne cheamă să apreciem spiritul lor de sacrificiu şi să ne apropiem cu sfinţenie, ca să luăm tărie de credinţă, de luptă, de jertfă şi de biruinţă.

Căci prin ei, prin jertfa lor se face un punct de întâlnire cu istoria neamului şi cu oamenii şi în acelaşi timp jertfa lor constituie semnul vizibil al faptului că viaţa noastră devine o cruce şi o înviere, un punct de întâlnire, sprijinit de dragoste şi nădejde.

Să preţuim valorile neamului şi să le cultivăm cu grijă şi să le punem în practică prin fapte bune, care se cer acum mai mult ca oricând. Eroii reprezintă jertfa de veacuri a unui neam!

Apoi au urmat discursuri din partea conducerii Primăriei Gurahonț și din partea conducerii Liceului ,,Ioan Buteanu”.

După aceea, tinerii din parohia Gurahonț și de la Liceul ,,Ioan Buteanu”. îmbrăcați în costumații tradiționale au intonat cântece patriotice și au recitat poezii.

La final, în semn de recunoștință autorităţile locale și conducerea Liceului ,,Ioan Buteanu”  au depus la monument coroane de flori.

Pr. Moț Aurelian Iulian