Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi la Facultatea de Teologie din Arad

Ca în fiecare an, patronii spirituali ai şcolilor teologice, Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, au fost sărbătoriţi de ziua prăznuirii lor, 30 ianuarie (2010), şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

Manifestările au debutat cu oficierea Sfintei Liturghii la vechea catedrală din Arad, părinţii profesori slujitori dimpreună cu studenţii şi credincioşii parohiei Arad- Centru bucurându-se de împreuna slujire, binecuvântarea şi povăţuirea omiletică a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop, Dr. Timotei Seviciu, Chiriarhul locului. În cuvântul său, Înaltpreasfinţia sa a oferit o exegeză a textelor scripturistice, lecturate în cadrul slujirii liturgice, aplicată la mărturia acestor Părinţi ai Bisericii, pentru unitatea de credinţă a Bisericii, nu numai pentru vremea lor ci şi pentru vremea noastră.

Oficiul liturgic a continuat în Aula „Ilarion V. Felea” a facultăţii, cu un program duhovnicesc, alături de cei amintiţi fiind şi D-na. Prorector, Prof. univ. dr. Florentina Munteanu, din partea Rectoratului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. În acest cadru deosebit, Pr. Lect. dr. Nicu Breda, profesor de Patrologie, a prezentat un studiu teologic intitulat Sfinţii Trei Ierarhi şi aspectele sociale ale vremii lor. A urmat apoi un scurt buchet de cântări bisericeşti, în interpretarea corului Facultăţii, condus de Dl. Conf. dr. Mircea Buta, între care au fost intercalate lecturi din operele acestor trei mari Părinţi sărbătoriţi.

În încheiere, P.C. Părinte Decan, Pr. prof. dr. Ioan Tulcan a mulţumit Arhipăstorului, profesorilor, studenţilor şi întregii asistenţe, pentru frumoasa comuniune realizată în această zi, invitând pe toţi la o mărturisire şi întrupare a valorilor propovăduite de aceşti Părinţi, în contextul lumii de astăzi.