Întâlnirea absolvenţilor promoţiei 2000 a Seminarului Teologic Liceal Ortodox

Anul acesta s-au împlinit 10 ani de la absolvirea celei de-a doua promoţii a Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad. Evenimentul a fost sărbătorit în cadrul unei întâlniri pe data de 28.05.2010, în care o parte din absolvenţii acestei generaţii, împreună cu familiile lor au participat în prima parte la slujba de Tedeum oficiată de către preoţi absolvenţi ai acestei promoţii, mai apoi, şeful de promoţie, Preot Radeş Mihai a rostit cuvântul de învăţătură. Partea a doua a întâlnirii s-a desfăşurat într-o sală de clasă, cuvântul de întâmpinare fiind rostit de către PC Pr. Prof. Codin Şimonca-Opriţa, directorul Seminarului Teologic, iar mai apoi dirigintele Pr. Prof. Pavel Teodor a rostit un cuvânt pentru absolvenţi, urmând citirea catalogului, fiecare dintre ei prezentându-şi activităţile şi realizările, dând dovadă de numeroase împliniri atât pe plan duhovnicesc, cât şi social. La întâlnire a fost prezent şi Înalt Preasfinţia Sa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care le-a vorbit absolvenţilor despre importanta misiune pe care o au în lume, aceea de a fi mărturisitori ai lui Hristos, precizând că această întâlnire are loc sub semnul anului jubiliar al Crezului Ortodox.