VIZITĂ ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA HĂLMAGIU

Biserica veche din parohia Hălmagiu, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, cunoscută şi sub numele de biserica voievodală, este în prezent unul dintre cele mai importante monumente istorice din eparhie. Aici se desfăşoară, sub directa coordonare a Comisiei pentru restaurarea monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, lucrări de restaurare şi conservare a picturii murale.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, însoţit de P. C. Consilier Vasile Pop, a efectuat o vizită de lucru la acest obiectiv, în ziua de 27 mai a.c., pentru a cerceta stadiul lucrărilor şi calitatea acestora. Au fost vizitate cu acest prilej biserica parohială şi muzeul de obiecte bisericeşti al parohiei.