Noua stemă a Arhiepiscopiei Aradului

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 7 iulie 2010, a luat în examinare adresa Arhiepiscopiei Aradului, nr. 150-C/2010, cuprinzând solicitarea de a se aproba proiectul de stemă a eparhiei.

Având în vedere că Arhiepiscopia Aradului a elaborat proiectul stemei eparhiale redând elemente caracteristice heraldicii bisericeşti şi cu semnificaţie istorică locală, cu următorul conţinut:

– Pe un scut central de culoare albastră este reprezentată Catedrala eparhială din municipiul Arad, prima Catedrală episcopală construită după 1989 în România, având în dreapta sus monograma lui Hristos iar în stânga sus monograma eparhiei (AA – Arhiepiscopia Aradului);

– În interiorul scutului, în dreapta şi în stânga Catedralei, sunt redate spice de grâu şi viţa de vie, iar în partea inferioară sunt redate două linii albastre ondulate, simbolizând cele două râuri care străbat Arhiepiscopia Aradului (Crişul Alb şi Mureşul);

– În partea inferioară a scutului este reprezentat un şirag de mătănii;

– Deasupra scutului se găsesc însemnele episcopale: mitra de culoare bordo poartă cele două medalioane cu Mântuitorul şi Maica Domnului, Crucea şi Cârja arhierească din aur, încrucişate;

– Omoforul arhieresc este redat stilizat, înconjurând pavilionul central;

– Lateral, în dreapta şi în stânga, susţinând scutul central, sunte redaţi doi lei, preluaţi din stema Principatului Transilvaniei;

Constatând că stema propusă de Arhiepiscopia Aradului întruneşte condiţiile pentru aprobare; în conformitate cu prevederile articolului 196 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod aprobă proiectul de stemă a Arhiepiscopiei Aradului, îndrumând Centrul eparhial la punerea de acord a sigiliilor eparhiei, la Centrul eparhial, protopopiate, parohii şi mănăstiri cu elementele de conţinut şi dimensiunile stabilite de către Sfântul Sinod.

Centrul eparhial va proceda în cel mai scurt timp la revizuirea tuturor sigiliilor unităţilor bisericeşti din eparhie.

Hotărârea sinodală a fost transmisă Sfintei Arhiepiscopii a Aradului prin actul Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nr. 858/ 2010.