Examen de capacitate preoţească în Arhiepiscopia Aradului

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată prin Hotărârea Sfântului Sinod al B.O.R. nr.1199/ 2008, (publicată pe site-ul Sfintei Patriarhii,www.patriarhia.ro şi pe cel al Arhiepiscopiei Aradului, www.arhiepiscopiaaradului.ro), Permanenţa Consiliului Eparhial, în şedinţa din data de 05 august a. c., a fixat data de vineri, 24 septembrie 2010, cu începere de la ora 9.00, pentru desfăşurarea Examenului de Capacitate preoţească, pentru candidaţii licenţiaţi în teologie şi absolvenţii cu atestat ai Seminarului Teologic, fii ai Arhiepiscopiei Aradului, care doresc să ocupe o parohie, în vederea hirotoniei,sau care sunt deja hirotoniţi dar nu s-au prezentat la examenul de capacitate preoţească până acum.

Examenul se se va desfăşura la Centrul eparhial şi va consta dintr-o probă scrisă şi examen oral, conform Regulamentului de numire şi transferare a clerului şi a Metodologiei elaborată de către Sf. Sinod al B. O. R.

Metodologia examenului de capacitate şi tematica examenului (Ghid practic pentru examenul de capacitate preoţească) se pot consulta pe site-ul Sfintei Arhiepiscopii a Aradului, (Sectorul Cultural, Documente Arhiepiscopie) sau la Centrul eparhial.

Înscrierea candidaţilor se face la Centrul eparhial în perioada 1-15 septembrie 2010, prin depunerea următoarelor acte într-un dosar cu şină:

– cerere adresată Chiriarhului- pe formular tip- http://arhiepiscopiaaradului.ro, (Sector Cultural, Documente arhiepiscopie);

– recomandarea preotului paroh , dată în numele Consiliului parohial;

– copia de pe Diploma de absolvire a Seminarului (Certificatul de atestare a competenţelor) şi de pe Diploma de Bacalaureat-pentru seminariştii fără Diplomă de Licenţă;

-copia de pe Diploma de Licenţiat în Teologie, specialitatea Teologie Pastorală şi de pe Foaia matricolă, pentru licenţiaţi (sau adeverinţa de absolvire (în locul Diplomei de Licenţă) pentru absolvenţii licenţiaţi din acest an) ;

– copii dupa actele de studii: master, doctorat si foile matricole;

– Curriculum Vitae – detalii cum se întocmeşte, vezi pe: vezi acelaşi site;

– declaraţie pe propria răspundere că nu are impedimente la hirotonie (de natură medicală, canonică, morală.), pe formular tip- vezi acelaşi site.