ARHIEPISCOPUL ARADULUI ÎN ITINERAR PASTORAL

UN BOGAT ITINERAR PASTORAL MISIONAR

Itinerarul pastoral-misionar al Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului a fost, zilele acestea, unul deosebit de bogat. De fapt, părinteasca purtare de grijă a Înaltpreasfinţiei Sale faţă de clerul şi credincioşii eparhiei pe care o arhipăstoreşte de peste un sfert de veac a fost mereu confirmată de numeroasele vizite canonice, veritabile momente de sărbătoare, pe care le-a făcut în întreg cuprinsul eparhiei care, până nu demult, cuprindea şi judeţul Hunedoara.

În cele 24 de biserici din arhiepiscopia Aradului care poartă hramul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, de curând prăznuiţi, au avut loc, cu binecuvântarea Chiriarhului, manifestări religioase şi culturale, organizate de către preoţi şi corporaţiile parohiale sau în colaborare cu oficialităţile locale. La câteva dintre acestea organizatorii au avut bucuria de a-l avea ca oaspete de seamă pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei.

HRAMUL ŞI CENTENARUL BISERICII SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL DIN OLARI, PROTOPOPIATUL ARAD.

Duminică, 7 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Timotei a fost primit cu multă bucurie de credincioşii parohiei Olari, prot. Arad, în frunte cu preotul paroh, conf, univ. dr. Călin Dragoş, de oficialităţile comunei şi de oaspeţii veniţi la evenimentul aniversării Centenarului edificării bisericii parohiale cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil. Chiriarhul a fost însoţit Părinţii Consilieri eparhiali Traian Micoroi, fiu al parohiei şi Vasile Pop, fost preot paroh în Olari şi de părintele arhidiacon Gheorghe Contraş.

La intrarea în localitate Chiriarhul a fost întâmpinat după tradiţie de un banderiu de călăreţi îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale. Primarul comunei Olari, d-l Ştefan Musca i- a urat bun venit, în numele tuturor locuitorilor.

În faţa bisericii Înaltpreasfinţia Sa a fost aşteptat de soborul preoţilor, în frunte cu părintele dr. Nicu Breda, protopop al Aradului , care a adresat cuvântul de primire, de mulţimea credincioşilor. Copiii, în costume populare, au oferit Chiriarhului flori, iar Corul Facultăţii de Teologie din Arad a intonat imnul chiriarhal.

În cuvântul de mulţumire pentru primirea făcută, Înaltpreasfinţitul Timotei a evidenţiat importanţa momentului aniversar al bisericii şi al credincioşilor  din Olari, în contextul aniversar naţional al Anului omagial al Crezului şi al Autocefaliei româneşti. Şi Crezul şi Autocefalia şi sfintele biserici ridicate în vremi, consfinţesc dăinuirea noastră ca români şi orodocşi, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

În cadrul Sfintei liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul Adrian- Ioan Crainic, fiul preotului Ioan Crainic, fost preot paroh în Olari.

Un bogat cuvânt de învăţătură, temeluit pe textul pericopei Evangheliei Duminicii, rostit de către Chiriarh, a sporit frumuseţea momentului.

Preotul paroh, părintele Călin Dragoş, a prezentat Chiriarhului o dare de seamă asupra întregii activităţi bisericeşti din parohie, mulţumind tuturor celor ce l-au sprijinit în activitate. Pentru strădaniile depuse a fost distins cu rangul bisericesc de iconom stavrofor.

După încheierea Sfintei Liturhgii Înaltpreasfiţitul Arhiepiscop Timotei a sfinţit o troiţă ridicată pe locul fostei biserici de lemn a parohiei Olari. O agapă frăţească, oferită tuturor participanţilor a încheiat această frumoasă manifestare comemorativă.

 

VIZITAREA ŞANTIERULUI CONSTRUCŢIEI BISERICII DIN PAROHIA SÂNTANA II

În continuarea itinerarului pastoral a fost vizitat şantierul de la biserica nouă care se edifică în parohia SântanaII unde este preot părintele Ioan Crainic. Chiriarhul a fost întâmpinat de către primarul oraşului Sântana. D-l Viorel Enache , de preotul paroh şi de credincioşi. Înaltpreasfinţitul Timotei a felicitat pe cei prezenţi şi întreaga obşte a credincioşilor de aici pentru efortul de a înălţa o biserică monumentală. La Întâlnire a participat şi preotul romano- catolic din Sântana.

 

VIZITĂ DE HRAM LA PAROHIA CAPORAL ALEXA

De la Sântana în itinerarul chiriarhal a urmat vizitarea bisericii cu hramul sfinţii arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Caporal alexa, aparţinător oraşului Sântana. Şi aici arhiepiscopul Aradului a fost întâmpinat cu multă bucurie de către preotul paroh gabriel Mariş, înconjurat de credincioşii parohiei, adunaţi la slujba sfântului maslu.

În cuvântul de bunvenit, părintele paroh şi-a exprimat bucuria personală, dar şi a enoriaşilor şi a celor prezenţi, de a-l avea pe Întâistătătorul eparhiei Aradului în mijlocul lor. A prezentat Înaltpreasfinţitului Părinte scurta istorie a hramului bisericii şi programul din acea zi.

Înaltpreasfinţitul Părinte le-a vorbit despre Sfinţii Arhangheli şi despre hramul bisericii. Amintind de îngeri, copilaşii care i-au stat alături, au dorit să rostească împreună „Îngeraşul”, rugăciune care l-a impresionat şi pe Înaltpreasfinţitul Părinte, dar şi pe credincioşi. Mai apoi copiii au dorit să-i arate Înaltpreasfinţiei Sale o parte din programul lor. O fetiţă, Xenia a rostit poezia „Cântarea îngeraşilor”, primind felicitările Înaltpreasfinţitului Părinte. Copiilor le-a rămasîntipărită în minte, imaginea blândului şi bunului Arhiepiscop al lor, pe care mulţi dintre ei nu l-au cunoscut până atunci. Amintind de revista eparhială „Biserica şi Şcoala” Înaltpreasfinţitul spunea: „aici merge într-o legătură  dintre cele mai frumoase”.

În final, D-l primar al oraşului Sântana a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale şi însoţitorilor pentru că au participat la sărbătoare şi i-a invitat şi cu alte ocazii în satul Caporal Alexa.

Felicitând pe părintele paroh pentru activitatea deosebită desfăşurată şi pentru faptul că „se simte tare şi are legături puternice cu credincioşii, deşi e tânăr şi e nou venit în parohie” de numai 2 ani, Înaltpreasfinţitul Părinte şi-a continuat drumul spre parohia vecină – Şiria.

Comunitatea ortortoxă din Şiria s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare pentru a-şi cinsti ocrotitorii, pe Sfinţii Arhanghelii Mihail şi Gavriil. Ziua a început cu Utrenia urmată de Sfânta Liturghie la care un participat un număr impresionat de credicioşi. La final copii de la Şcoala Generală „Ioan Slavici” din Şiria împreună cu corul de copii al parohiei au susţinut un program special alcătuit din pricesne şi un imn de slavă dedicat Sfinţilor Arhangheli. În încheire în armonia sunetelor de  clopot, copii, tinerii, vârstnicii, toată suflarea prezentă ,în frunte cu preoţii Iulian Botezatu şi Pavel Savu,  au încojurat sfânta biserică, într-o procesiune închinată hramului. La ora 16 s-a oficiat Taina Sfântului Maslu de către un sobor  de preoţi, avându-l în frunte pe părintele Crinel Onea,protopop al Lipovei, alăturii fiind părintele arhimandrit Ilarion Tăuceanu, stareţul Mănăstirii Feredeu.

Seara duhovnicească a fost încunată de prezenţa Înaltpreasfinţitului Timotei Arhiepiscop al Aradului, însoţit de părintele Vasile Pop, consilier cultural în cadrul Arhiepicopiei Aradului şi de arhidiaconul Gheorghe Contraş.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a rostit un cuvânt de învăţătură, referindu-se în mod deosebit la rolul îngerilor în viaţa credincioşilor, la faptul că multe biserici din Eparhia Aradului au hramul Sfinţilor Arhangheli. Ziua s-a încheiat cu Te-Deum  de mulţumire, oficiat în centru comunei, urmat de o agapă frăţească.

DE HRAM LA MĂNĂSTIREA SFINŢII ARHANGHELI, ROŞIA, PROTOPOPIATUL SEBIŞ

În ziua de 8 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a săvârşit Sfânta liturghie la Schitul Roşia din protopopiatul Sebiş, răspunzând invitaţiei făcută de către soborul maicilor de aici. Bucuria duhovnicească a fost împărtăşită şi de către credincioşii veniţi în pelerinaj la hram, din împrejurimi sau mai de departe.

În cuvântul de învăţătură Chiriarhul a vorbit despre sfinţii îngeri şi ocrotirea lor, despre cinstirea pe care se cuvine să le-o arătăm, ca unora care văd necontenit faţa Tatălui ceresc