Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a sfinţit biserica din Leasa, protopopiatul Sebiş

Aşezare străveche din binecuvântata Ţară a Moţilor, din ţinutul Hălmagiului, satul Leasa, aparţinător parohiei Tisa, comuna Hălmagiu a îmbrăcat zilele acestea haina de sărbătoare.

Cele 156 de familii de credincioşi de aici, păstoriţi cu multă dăruire de părintele Florea Ioan-Horia, au depus eforturi considerabile pentru a renova locaşul de închinare, biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, zidită în anul 1937. Au reparat şi zugrăvit exteriorul sfântului locaş, au curăţit şi spălat splendida pictură interioară, opera renumitului pictor Corneliu Cenan.

Când toate au fost gata, au făcut poftire Chiriarhului eparhiei să binecuvinteze aceste lucrări, iar Înaltpreasfinţia Sa le-a împlinit dorinţa.

În duminica din 14 noiembrie a.c. Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a sfinţit lucrările efectuate la biserica din filia Leasa şi a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească înconjurat de un ales sobor de preoţi. A fost întâmpinat cu un cuvânt de bunvenit de către părintele Beni Ioja, protopopul Sebişului.

În cuvântul de învăţătură, temeluit pe Evanghelia duminicii, ierarhul a scos în evidenţă importanţa slujirii semenilor, apostolatul social, atât de necesar astăzi. Prin grija faţă de semeni, aşa cum a făcut samarineanul milostiv din Evanghelie, exprimăm dragostea, virtutea care mântuieşte.

Părintele paroh Florea Horia a prezentat istoricul satului, realizările pe plan pastoral, social şi economic, greutăţile cu care se confruntă locuitorii acestor meleaguri. Înaltpreasfinţia Sa a lăudat realizările preotului paroh şi ale credincioşilor săi, ataşamentul faţă de sfânta Biserică.