Bucurie duhovnicească la Hălmagiu

Săvârşirea fiecărei Sfinte Liturghii Îl aduce pe Hristos pe masa Sfintelor altare, umplându-ne sufletele de bucurie duhovnicească. Atunci când se alătură acestui eveniment dumnezeiesc şi unele activităţi culturale, putem spune că o comunitate este în sărbătoare.

O astfel de sărbătoare a avut loc şi în parohia Hălmagiu, în Duminica a XXVII –a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove). După utrenia duminicală, a urmat Sfânta Liturghie oficiată de preotul paroh Viorel Nan, alături de care s-au aflat preotul Dan Mândra de la parohia Aluniş şi pr. prof. Dacian-Emilian Nan, profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad. La momentul potrivit, cuvântul de învăţătură a fost rostit de preotul Dan Mândra, care a vorbit despre gârbovenia sufletească, despre făţărnicie, precum şi despre pregătirea pentru întâmpinarea marelui praznic al Naşterii Domnului.

Imediat după otpustul Sfintei Liturghii, am avut bucuria și privilegiul de a-l avea în mijlocul nostru pe pr. Dr. Pavel Vesa , preot slujitor la Biserica ”Cuvioasa Parascheva” din incinta Spitalului Clinic Judeţean Arad. Preacucernicia sa a acceptat invitaţia de a face o a doua lansare a cărţii sale ”Un bibliofil din Ţara  Zaradului: Preotul Nicolae Butariu (1843-1890)” tocmai pe meleagurile pe care acest mare cărturar al veacului XIX a păstorit.

Prezentarea cărţii a fost făcută de preotul paroh Viorel Nan, iar, mai apoi, pr. dr. Pavel Vesa a scos în evidenţă anumite momente care au marcat apariţia acesteia. S-a pomenit faptul că a fost o mare realizare ca cineva să aibă în proprietate un număr de peste 600 de volume de cărţi în acea perioadă, mai ales că aceşti „copii de aur” ai preotului Nicolae Butariu au fost achiziţionaţi, chiar luându-şi de la gură mâncarea sau băutura sau obiectele de îmbrăcăminte. Nu în ultimul rând s-a făcut precizarea că această carte a fost dedicată profesorului Ioan Giura, dirigintele preotului Pavel Vesa la Grupul Şcolar ”Ioan Buteanu” din Gurahonţ.

Tot acum s-a făcut şi lansarea unei alte cărţi a părintelui Vesa „Episcopia Aradului între 1786-1830” dedicată profesorului univ. dr. Nicolae Bocşan – prorector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca și îndrumător de doctorat al părintelui.

Ambele cărţi au trezit un real interes pentru credincioşii parohiei Hălmagiu, mulţi dintre ei grăbindu-se să intre în posesia lor, dornici mai ales să cunoască lucruri deosebite despre un om ales al acestor plaiuri, bibliofilul preot Nicolae Butariu.

Evenimentele duhovniceşti au continuat prin săvârşirea slujbei Parastasului pentru aceea dintre credincioşii parohiei trecuţi la Domnul în urmă cu 6 luni respectiv 6 săptămâni.

Mai apoi s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului pentru credincioşii parohiei la care au mai oficiat, pe lângă preoţii amintiţi mai sus şi alţi preoţi din zona Hălmagiului: Pr. Traian Golea – parohia Hălmăgel, Pr. Ioan Vand – parohia Luncşoara, Pr. Gheorghe Viţelaru – parohia Brusturi şi Pr. Gigel Groza – parohia Vaţa de Jos, protopopiatul Brad, Episcopia Devei si Hunedoarei, arătându-se astfel legătura dintre cele două eparhii. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de pr. prof. Dacian-Emilian Nan, care a scos în evidenţă semnificaţia cifrei 7, în contextul săvârşirii Sfintei Taine a Maslului.

La finalul acestor slujbe din biserica parohială, credincioşii au fost martorii deschiderii pentru public a secţiei de etografie a Muzeului bisericii din Hălmagiu. Pe lângă obiectele bisericeşti aflate în două încăperi ale acestui muzeu, prin strădania preotului paroh şi a doamnei preotese s-au deschis publicului si alte două camere, care conţin obiecte vechi, ce se aflau odinioară în casele şi curţile localnicilor. Prima încăpere e aranjată după specificul unei vechi camere ţărăneşti (cu pat ţărănesc, masă, război şi port popular specific zonei), iar a doua încăpere cuprinde obiecte de uz gospodăresc şi de mică industrie, ce se aflau în această zonă (maşină de făcut sifon, maşină pentru ştreang, maşină de făcut pălării, ciubere, obiecte de măsurat grânele, ba chiar şi un „frigider”,care păstra reci alimentele în lipsa unei surse de curent)

Încheierea acestei zile a avut loc la casa parohială cu o îndătinată agapă frăţească. Nu putem să nu amintim răbdarea si bună cuviinţă de care au dat dovadă credincioşii parohiei pe tot parcursul acestui eveniment.