2011- AN OMAGIAL AL TAINEI SFÂNTULUI BOTEZ – Program catehetic-duhovnicesc la Lipova-Băi

Vineri, 21 ianuarie 2011, preoţii din Cercul misionar Radna s-au întrunit la biserica din Lipova-Băi în cadrul unui program duhovnicesc, gazdă fiindu-le  părintele Gheorghe Dehelean. În asistenţa unui număr mare de credincioşi s-a săvârşit Taina Sf. Maslu, după care preotul Cosmin Balint de la parohia Bătuţa a prezentat disertaţia intitulată „Sfânta Taină a Botezului – o prezentare istorică; prefigurări în Vechiul Testament şi realitate Nou – Testamentară, în epoca patristică şi în teologia contemporană”.

Preacucernicia sa a menţionat faptul că anul 2011 a fost declarat de către Sfântul Sinod, an omagial al Sfintei Taine a Botezului şi al Sfintei Taine a Cununiei, cu recomandarea ca pe tot parcursul anului 2011 aceste Sfinte Taine să fie aprofundate şi prezentate credincioşilor ca esenţiale în contextul în care trăim. De asemenea a evidenţiat faptul că din starea de robie a păcatului,  cel care se botează intră în starea harică, curăţindu-se de păcatul strămoşesc şi de păcatele personale făcute până atunci, renaşte spre o viaţă nouă, se face părtaş roadelor răscumpărării prin jertfa Crucii şi devine membru al Bisericii creştine.

Într-un excurs în istoria tainei, s-a arătat că botezul din apă şi din duh îşi are prefigurare în Vechiul Testament: porunca tăierii împrejur, scoaterea poporului evreu, de către Moise din Egipt şi trecerea lui prin Marea Roşie, botezul pocăinţei, cu care boteza Ioan.

Instituită de Mântuitorul Hristos înainte de înălţarea Sa la cer, Taina Botezului, devine realitate trăită de noi întru iertarea păcatelor şi ca început al intrării noastre în Împărăţia lui Dumnezeu. Hristos, prin întruparea Sa, se integrează perfect contextului prefigurativ al Legii Vechi: a fost tăiat împrejur la opt zile de la naştere, a primit botezul cu apă de la Sf. Ioan Botezătorul; în timpul activităţii Sale pe pământ respectă Legea. Părintele a evidenţiat apoi şi câteva idei desprinse din învăţăturile Sfinţilor Părinţi cu privire la importanţa şi efectele  Tainei Botezului asupra noastră, ca uşă prin care intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu, ca program de creştere dohovnicească şi ca reînoire a noastră permanentă.

Programul catehetic de la Lipova-Băi deschide seria activităţilor catehetice, cultural-pastorale şi misionare pe care, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, preoţii le vor derula în cadrul Cercurilor pastorale în acest an.