LUCRĂRILE CONSILIULUI ŞI ADUNĂRII EPARHIALE ALE ARHIEPISCOPIEI ARADULUI

Sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, în zilele de 21 şi 22 ianuarie a.c., la reşedinţa  eparhială din Arad, s-au desfăşurat lucrările Consiliului Eparhial şi ale Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului. În centrul ordinii de zi a stat prezentarea şi analiza Rapoartelor Generale de activitate ale sectoarelor Consiliului Eparhial pe anul 2010, întocmirea Proiectelor de Hotărâri pentru anul 2011, supuse adoptării de către Adunarea Eparhială.

În deschiderea lucrărilor Consiliului Eparhial, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat o sinteză a activităţilor şi evenimentelor bisericeşti mai importante care au marcat viaţa eparhiei în anul care a trecut: începerea lucrărilor de pictură interioară şi de poleire a iconostasului la Catedrala arhiepiscopală, alegera de noi membri în corporaţiile eparhiale, derularea manifestărilor legate de Anul omagial al Crezului şi al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

Raportul Sectorului Administrativ-bisericesc a cuprins activitatea eparhiei în latura administrativă:  date de bilanţ privind salarizarea, numiri, transferări, pensionări de personal bisericesc, participarea preoţilor şi credincioşilor la viaţa liturgică a eparhiei, disciplina clerului, viaţa monahală.

În raportul General al Sectorului Cultural-educaţional a fost prezentată activitatea eparhială sub aspect cultural, pastoral-misionar, catehizarea,  activitatea şcolilor teologice, activitatea cadrelor didactice care predau Religia în şcoli, relaţiile interconfesionale, activitatea editorială.

Raportul Sectorului Social-filantropic a cuprins Darea de seamă asupra programelor sociale şi activităţilor filantropice care se desfăşoară în Arhiepiscopia Aradului, prezentartea strategiilor sociale pentru perioada de criză economică, la nivel parohial şi eparhial.

Sectorul economic-financiar a prezentat bilanţul activităţilor economice şi felul în care au fost gestionate lucrările de construcţii, reparaţii şi restaurări la locaşurile de cult, disciplina financiară.

Prezentarea Rapoartelor de activitate şi analiza lor s-a obiectivat în Proiectele de  hotărâri, care au fost supuse a doua zi ratificării Adunării Eparhiale.

Lucrările Adunării Eparhiale, desfăşurate în ziua de 22 ianuarie sub conducerea Chiriarhului au fost precedate de săvârşirea slujbei de Te-Deum în paraclisul sfintei arhiepiscopii.

Au fost analizate pe secţiuni activităţile eparhiale bisericeşti, culturale, sociale şi economice şi s-au supus prezentării şi aprobării plenului Proiectele de hotărâri. Hotărârile Adunării Eparhiale vor fi transpuse pe viitor în activităţi concrete.

În încheierea lucrărilor membrii Adunării Eparhiale, Permanenţa Consiliului eparhial, invitaţii la lucrări, au exprimat preţuirea unanimă, dragostea filială faţă de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, care în această zi şi-a sărbătorit ziua onomastică şi patronul spiritual, Sfântul Apostol Timotei.