Cerc misionar în parohia Honţişor

În data de  20.02.2011  a avut loc în Biserica Ortodoxă din parohia Honţişor, întâlnirea cercului misionar Gurahonţ, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiespiscop dr. Timotei Seviciu, de PC pr. Moţ Dorel. Întâlnirea a fost precedată de slujirea Sfintei Taine a Maslului, la care au luat parte un număr mare de credincioşi din parohia Honţişor şi din parohiile vecine. Au fost prezenţi preoţii: Pr. Turean Dan (Mădrigeşti), Pr. Tuţu Petcuţ (Secaş), Pr. Mihai Boca (Honţişor), Pr. Moţ Dorel (Gurahonţ), Pr. Simion Petruţ (Gura-Văii), Pr. Vesa Ioan (Iosăşel), Pr. Ciprian Luşca (Zimbru), Pr. Florea Ioan (Dieci), Pr. Zbârcea Vasile (Pescari), Pr. Dârbaş Andrei (Bonţeşti), Pr. Daşcău Ioan (Almaş), Pr. Daşcău Ovidiu (Rădeşti), Pr. Curechian Alin (Cil) şi Pr. Birău Alexa (Joia-Mare), aparţinători cercului misionar Gurahonţ.

Tema, „Adevărata pocăinţă” a fost tratată şi prezentată de părintele Petcuţ Tuţu de la parohia Secaş. Pornind de la citatul „Tată am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău”(Luca, 15,23) părintele Petcuţ a arătat că perioada în care ne aflăm numită a Triodului presupune urcuşul nostru sufletesc spre Înviere, ca ridicare din păcat şi ca bucurie a întâlnirii noastre cu Hristos Domnul. Taina pocăinţei sau adevărata pocăinţă are ca miez împăcarea omului cu Dumnezeu. Treptele ridicării duhovniceşti din păcat pe care le-a urmat tânărul risipitor sunt treptele esenţiale ale pocăinţei adevărate, ele constituind un adevărat model în acest sens. De altfel în viaţa noastră, constatăm că păcatul şi înstrăinarea omului de Dumnezeu nu sunt stări fireşti, ci nefireşti, în acest sens de multe ori o adevărată capcană a păcatului este obişnuinţa cu el. Prin pocăinţa adevărată şi prin mărturisirea păcatelor creştinul primeşte iertarea care reînnoieşte haina de la Botez. Astfel prin pocăinţă i se redă omului haina începutului bun, haina curăţirii de păcate, haina harului sfinţitor, pocăinţa fiind numită  „al doilea Botez”.

În încheiere părintele  a invocat ajutorul Bunului Dumnezeu ca din pilda „Fiului risipitor” să învăţăm cât de mare este puterea adevăratei pocăinţe, cât de sfântă este iubirea milostivă a lui Dumnezeu Care iartă păcatele oamenilor. Părintele Mihai Boca în calitate de gazdă a mulţumit preoţilor şi credincioşilor prezenţi după care a urmat o agapă frăţească la care au luat parte preoţii, preotesele şi cântăreţii bisericeşti prezenţi.